• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Zmiany Loi Macron od 1 stycznia - WAŻNE! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 grudnia 2016 23:11

W dniu 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie francuskie rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 roku (JORF n°0300, texte n°5) w sprawie zgłaszania pracowników delegowanych. Zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia zostają wprowadzone nowe wzory formularzy zgłoszeniowych możliwych do wygenerowania wyłącznie za pośrednictwem portalu SIPSI. System SIPSI to w skrócie elektroniczna skrzynka podawcza służąca do uproszczonego zgłaszania pracowników delegowanych oraz drukowania odpowiednich formularzy. Jednocześnie uchylono rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie poprzednich wzorów zaświadczeń o delegowaniu. Jak wynika z informacji zawartych na stronie francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej (http://www.developpement-durable.gouv.fr) wszystkie świadectwa wystawione przed datą 1 stycznia 2017 roku i ważne w tym dniu (na podstawie poprzednich przepisów) zachowują w dalszym ciągu ważność do końca ich terminu bądź do zmiany warunków delegowania (zmiany danych zawartych w formularzu delegowania). Dla bezpieczeństwa prawnego, oraz z uwagi na nieobliczalność francuskich organów kontroli, poleca się niezwłoczne dokonanie rejestracji na stronie https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ i zgłoszenie wszystkich delegowanych po 1 stycznia 2017 kierowców do Francji za pośrednictwem tej platformy. Przypomina się, że pomimo zgłoszenia elektronicznego kierowca nadal ma obowiązek posiadać przy sobie zaświadczenie o delegowaniu, wydrukowane bezpośrednio z platformy SIPSI (wg nowego wzoru).

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2016 23:17
 
Wyrok TK w sprawie ryczałtów i jego konsekwencje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 listopada 2016 12:18

W dniu 24 listopada 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K11/15 dotyczące ustalenia konstytucyjności przepisów nakładających obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowych kierowcom realizującym przewozy międzynarodowe na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy. W konsekwencji TK uznał, iż art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku w związku z art. 77(5) § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracy są niezgodne z przepisami art. 2 Konstytucji RP. Inaczej ujmując, przepisy nakładające obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowych (diety i ryczałty) wprowadzone przepisami ustawy o czasie pracy kierowców zostały uznane za niekonstytucyjne, zatem praktycznie można uznać, iż wracamy do stanu prawnego sprzed nowelizacji (po realizacji kwestii formalnych jak uzasadnienie wyroku i opublikowanie go w dzienniku ustaw). Przed wejściem w życie uznanych za niekonstytucyjne przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 43 poz. 246 z 2010 roku) kwestia zwrotu kosztów podróży służbowych nie była odrębnie uregulowana dla kierowców, zatem zastosowanie miały przepisy ogólne określone w przepisach art. 77 (5) § 2, 3 i 5 Kodeksu pracy.

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 12:21
Więcej…
 
Zmiana ustawy o PTZ - inicjatywa SPFT! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 sierpnia 2016 10:50

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewidującą wydłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych przepisów dot. przewozów regularnych. Należy podkreślić, iż to Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu na prośbę swoich członków  jako pierwsze podjęło interwencję i złożyło stosowne wnioski do Kancelarii PRM, Prezydenta RP oraz naszych zachodniopomorskich posłów o przesunięcie wejścia w życie nowych zasad świadczenia usług regularnych (tutaj pełny tekst interpelacji). Nasza inicjatywa zyskała uznanie jako zasadna i niespodziewanie szybko najwyższe organy państwa stanęły na wysokości zadania i w ciągu 3 miesięcy dokonano odpowiednich zmian ustawowych. W imieniu przewoźników pasażerskich serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim organom administracji państwowej uczestniczących w tak sprawnym procesie legislacyjnym!

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 11:12
Więcej…
 
Przewoźnicy ADR mają problem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 sierpnia 2016 21:36

W dniu 1 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1165 z 2016 roku). Zasadniczym celem wprowadzenia ustawy (wg uzasadnienia projektodawcy) było uporządkowanie przepisów dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym.

Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 21:48
Więcej…
 
ITD nieprawidłowo oblicza terminy - wyrok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 sierpnia 2016 19:40

W dniu 30 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku II SA/Sz 376/16 orzekł, że organy Inspekcji Transportu Drogowego nieprawidłowo obliczają terminy obowiązkowego odczytu danych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego, wskutek czego nakładane kary są w wielu przypadkach bezpodstawne. W ostatnich kilku latach na stronach SPFT wielokrotnie sygnalizowaliśmy, iż kontrolerzy inspekcji transportu nieprawidłowo rozliczają okresy na odczyt karty i pamięci tachografu. Nieprawidłowość polega na uwzględnianiu do obliczeń wszystkich dni kalendarzowych pomiędzy kolejnymi odczytami danych, a nie, jak to wynika z przepisów UE, wyłącznie "dni roboczych", tj. dni zarejestrowanych aktywności.

Więcej…
 
Loi Macron przesunięte do 22 lipca 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 lipca 2016 09:39

W dniu 6 lipca 2016 roku francuskie Ministerstwo Pracy poinformowało, że w stosunku do zagranicznych przedsiębiorstw transportu drogowego zastosowane zostanie moratorium na stosowanie przepisów dotyczących płacy minimalnej do dnia 22 lipca 2016 roku. Do tego czasu wszyscy kierowcy mają zostać wyposażeni w wymagane dokumenty, zaś przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie się do rozliczania płacy zgodnie z francuskimi uregulowaniami. W konsekwencji do dnia 22 lipca 2016 roku w przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów w trakcie kontroli drogowych nie będą nakładane kary pieniężne.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 25