Aktualności
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Niemcy też przeciw odpoczynkom w pojeździe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 13 grudnia 2014 10:17

W dniu 24 listopada 2014 roku rząd federalny RFN przedstawił projekt zmian do ustawy o kierujących (Fahrpersonalgesetz). Podstawowym celem zmiany jest dostosowanie przepisów niemieckich do nowego Rozporządzenia 165/2014 w aspekcie poprawy skuteczności i efektywności kontroli aktywności kierowców. Ponadto prawodawca niemiecki uznał, iż na terenie Niemiec należy wprowadzić przepisy karne sankcjonujące odbieranie regularnych odpoczynków tygodniowych  w kabinach pojazdów oraz w jego okolicy. Ponadto Niemcy będą postulowały w Komisji Europejskiej wprowadzenie jednoznacznego zakazu korzystania z odpoczynków tygodniowych w pojazdach i bardziej precyzyjnych norm karnych obowiązujących w jednakowy sposób na terenie całej UE.

Poprawiony: sobota, 13 grudnia 2014 10:18
 
Uchwała SN w sprawie ryczałtów sprzeczna z wyrokiem TK PDF Drukuj Email
środa, 08 października 2014 10:50

Artykuł we współpracy z:

 

Branża transportowa z niecierpliwością czekała na opublikowanie uchwały SN w sprawie ryczałtów noclegowych dla kierowców, spędzających odpoczynki w pojazdach. Po ogłoszeniu uchwały w dniu 12 czerwca 2014 roku sprawa wydaje się była przesądzona – pomimo, że kierowca śpi w pojeździe i nie ponosi kosztów, ryczałt noclegowy powinien być wypłacony. Sprawa się skomplikowała, po opublikowaniu uzasadnienia do uchwały. Sentencja uchwały wskazuje, że zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie nie stanowi zapewnienia bezpłatnego noclegu w rozumieniu u § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy. Jednak w samym uzasadnieniu znaleźć można następującą tezę: istota "ryczałtu" jako świadczenia kompensacyjnego (w tym wypadku 20 przeznaczonego na pokrycie kosztów noclegu) polega na tym, że świadczenie wypłacane w takiej formie z założenia jest oderwane od rzeczywistego poniesienia kosztów i nie pokrywa w całości wszystkich wydatków z określonego tytułu (bo nie są one udokumentowane); w zależności od okoliczności konkretnego przypadku kwota ryczałtu - która jako uśredniona i ujednolicona ustalona jest przez prawodawcę - pokryje więc pracownikowi koszty noclegowe w wymiarze mniejszym albo większym niż faktycznie przez niego poniesione (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1998 r., I PKN 392/98, OSNAPiUS 1999 nr 23, poz. 745). Zatem Sąd wskazał jednoznacznie, że ryczałt noclegowy jako świadczenie kompensacyjne wypłacane jest na pokrycie faktycznych uśrednionych kosztów . Skoro w sposób oczywisty kierowca śpiąc w pojeździe kosztów nie ponosi, trudno uznać wypłatę ryczałtu noclegowego za zasadną. Niejasności w cytowanej uchwale nie tylko narażają przedsiębiorstwa na straty finansowe związane z wyrokami sądów, przychylających się do roszczeń kierowców o zaległe ryczałty. Konsultacje przeprowadzone przez SPFT z urzędami skarbowymi wskazują, iż w przypadku gdy podczas kontroli skarbowej urzędnik udowodni, iż wypłacony był ryczałt pomimo nie ponoszenia realnych kosztów przez kierowcę, będzie on uznany za niezasadny i opodatkowany (oraz oskładkowany) zgodnie z obowiązującymi przepisami jako dodatkowe wynagrodzenie.

 

Więcej…
 
Zarządzenia GITD kompensują niekonstytucyjność Kodeksu Drogowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 sierpnia 2014 07:39

W 2012 roku w ustawie – Prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowe zasady udzielania zezwoleń na przejazdy nienormatywne. Wraz z wejściem w życie nowych zasad wprowadzono nowy system nakładania kar pieniężnych. Wcześniej, na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych kary były nakładane w zależności od zakresu przekroczenia nacisku osi lub masy całkowitej (były proporcjonalne do naruszenia). Od października 2012 roku Kodeks Drogowy przewiduje kary pieniężne adekwatne do rodzaju zezwolenia na przejazd nienormatywny, jakie hipotetycznie powinien mieć kierowca realizujący przewóz drogowy. Przykładowo za brak zezwolenia kategorii I i II kara wynosi 1500 zł, kat. III-VI – 5000 zł oraz kat. VII – od 500 do 15000 zł. Co istotne, stosowanie tego taryfikatora wzbudza szerokie kontrowersje zarówno wśród przewoźników, jak i organów kontrolnych. Problem wynika z faktu, iż przy określonych warunkach przejazdu po drogach publicznych, przewoźnik popełniający mniejsze naruszenie otrzyma większą karę pieniężną, zaś ten który naruszy więcej przepisów – mniejszą.

Więcej…
 
Zmiany w Viatoll nareszcie przyjęte PDF Drukuj Email
wtorek, 29 lipca 2014 21:32

W dniu 28 lipca 2014 roku przekazano Senatowi RP do rozpatrzenia długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów zwiazanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll. Ustawa przewiduje przede wszystkim zmianę wysokości kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty; z dotychczasowych 3000 zł kary za każde naruszenie, po wejściu w życie zmiany kara będzie wynosić 500 zł, jeżeli naruszenie związane jest z ruchem zespołu pojazdów, gdzie pojazdem ciągnącym jest samochód osobowy, oraz 1500 zł w pozostałych przypadkach. Z kolei w przypadku, gdy kierujący porusza się pojazdem z nieprawidłowo ustawionym urządzeniem ViaBox, lub nie opuści niezwłocznie drogi płatnej w przypadku niesprawności urządzenia ViaBox, kara pieniężna będzie wynosić odpowiednio 250 zł - samochód osobowy z przyczepą oraz 750 zł w pozostałych przypadkach. Wprowadzono także różnych adresatów kar pieniężnych: właściciel pojazdu (posiadacz) podlegać będzie odpowiedzialności, jeśli pojazd będzie poruszał się bez uiszczenia opłaty (bez urządzenia ViaBox) lub kierujący nie opuści niezwłocznie drogi płatnej w przypadku uszkodzenia ViaBox'a. Kierujący będzie ponosił odpowiedzialność wówczas, gdy nie umieści w sposób prawidłowy ViaBoxa na szybie oraz nie dokona odpowiednich ustawień (przełącznik: pojazd - zespół pojazdów).

REKLAMA

OPONY I FELGI W SUPER CENACH

Więcej…
 
Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie faktem! PDF Drukuj Email
piątek, 18 lipca 2014 22:06

Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 2014-790 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie "walki z dumpingiem socjalnym", z dniem 11 lipca 2014 roku weszły nowe przepisy art. 15 Kodeksu Transportu.

Więcej…
 
Zakazy ruchu - Niemcy 2014 - wakacje PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lipca 2014 21:38

Z dniem 1 lipca 2014 zaczęły obowiązywać w Niemczech wakacyjne zakazy ruchu. Zakazy dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz pojazdów ciężarowych z przyczepą niezależnie od dmc pojazdu. Zakazy ruchu obowiązują we wszystkie soboty od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku w godzinach od 7:00 do 20:00. Ponadto w dalszym ciągu obowiązują standardowe niedzielne ograniczenia ruchu w niedzielę i święta w godzinach od 0:00 do 22:00 (§ 30 pkt 3 kodeksu drogowego). Zakazy wakacyjne nie mają zastosowania do:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 25