• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Belgia zaostrza przepisy karno - finansowe w transporcie drogowym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lipca 2014 21:33

Z dniem 21 czerwca 2014 roku w Belgii weszły w życie nowe przepisy odnośnie kar pieniężnych za poszczególne naruszenia niektórych norm rozporządzeń 561/2006 oraz 1072/2009. Pierwsza zmiana dotyczy kabotażu: jeżeli w trakcie kontroli drogowej kierowca nie będzie umiał udowodnić (udokumentać) prawidłowości wykonanej procedury kabotażowej (brak dokumentów przewozowych z ostatnich przewozów), przedsiębiorstwo realizujące przewóz drogowy musi liczyć się z karą do 1500 Euro (z obecnych maks. 55 Euro). Ponadto wprowadzona została kara pieniężna za korzystanie z regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu; dotychczas było to naruszenie bezsankcyjne, zaś od 21 czerwca 2014 roku przedsiębiorca transportowy będzie musiał zapłacić do 1800 Euro. Co istotne, kierowca będzie obowiązany udowodnić sposób wykorzystania regularnego odpoczynku tygodniowego w całym okresie podlegającym kontroli, tj. za ostatnie 28 dni (art. 15 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 3821/85).

 
Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie PDF Drukuj Email
środa, 14 maja 2014 00:00

ZMIANA! - PROCEDURA PRZYJĘCIA PRZEPISÓW WSTRZYMANA (26.06.2014)

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Senat przyjął  projekt zmiany do ustawy o transporcie (Code des transports) wprowadzający odpowiedzialność finansową i karną za nieprzestrzeganie zasad o których mowa w art. 8 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006, zgodnie z którym w pojeździe dopuszczalne są odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe. Z uwagi na fakt, iż naruszenie tego zakazu powoduje znaczne obniżenie kosztów działalności firmy, a co za tym idzie złamanie fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami transportowymi mającymi siedziby w różnych krajach, ustawodawca francuski uznał za zasadne wprowadzenie bardzo restrykcyjnych zasad odpowiedzialności za naruszenie powyższej normy.


 

Więcej…
 
Kwestia opodatkowania podwyższonej diety za podróż służbową PDF Drukuj Email
czwartek, 30 stycznia 2014 08:41

Na rynku doradczym pojawia się coraz więcej firm świadczących usługi polegające na "legalnej optymalizacji" kosztów zatrudnienia kierowców. Analiza witryn internetowych tych podmiotów pozwala na konkluzję, iż pomysły fundowane przedsiębiorcom nie tylko nie mają nic wspólnego z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, ale także mogą w ostateczności doprowadzić do istotnych problemów z urzędami skarbowymi i ZUS, a także Państwową Inspekcją Pracy. Niestety przedsiębiorcy mamieni niewiarygodnymi oszczędnościami dają się skusić nietypowym rozwiązaniom jednak nie zwracają uwagi na fakt, iż "doradca finansowy" z tytułu eksperymentowania na cudzej firmie nie ponosi zwykle żadnej odpowiedzialności.  Z tytułu "ciekawych" porad prawnych polecam lekturę np. http://fmexpert.pl/plac-kierowcy-legalnie-i-miej-z-tego-korzysci/, gdzie autor sugeruje, że przedsiębiorca transportowy może ustalić dowolną wysokość diety z tytułu podróży służbowej i przez to w konsekwencji obniżyć wysokość realnego oZUSowanego wynagrodzenia. Czy rzeczywiście przedsiębiorca ma aż takie idealne warunki optymalizacji kosztów?

Więcej…
 
VIATOLL - nie ma znaku, nie ma kary PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 stycznia 2014 09:37

W związku z częstymi zapytaniami kierowanymi do naszej kancelarii przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem warunkiem zastosowania sankcji finansowych w stosunku do kierującego pojazdem, który nie uiścił opłaty za przejazd po drodze płatnej jest prawidłowe oznakowanie tej drogi. Stanowisko NSA obaliło forsowaną od miesięcy przez GITD i ministerstwo interpretację, iż obowiązek uiszczenia opłaty wynika bezpośrednio z obowiązujących norm prawnych i do nałożenia kary nie ma konieczności dodatkowego oznakowania dróg. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż do chwili obecnej w protokołach kontroli dot. Viatoll inspektorzy ITD w ogóle nie zajmują się kwestią należytego oznakowania drogi po której jechał kierowca nie posiadający urządzenia Viabox. Polecamy lekturę wyroków NSA o sygnaturach: II GSK 1467/2012,  II GSK 1692/2012 oraz II GSK 2045/2012.

Więcej…
 
GITD - dokumentacja w sprawie ważenia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 stycznia 2014 09:23

Stowarzyszenie PFT w grudniu 2013 roku wystąpiło do GITD o przekazanie dokumentacji związanej z procedurą ważenia kontrolowanych pojazdów. Podstawą wniosku był fakt, iż organy kontrolne korzystają podczas procedur ważenia z wewnętrznych zarządzeń GITD, które nie podlegają publikacji, w związku z czym kontrolowane podmioty nie miały żadnych możliwości skonfrontowania zasad przeprowadzonego ważenia z warunkami ustalonymi przez GITD. Poniżej umieszczono dokumentację, jaką otrzymaliśmy od GITD. W szczególności lekturę zarządzeń polecamy podmiotom, które w wyniku nałożenia kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazdy nienormatywne składają odwołanie - dokumentacja pozwoli na ustalenie, czy procedura pomiaru nacisków osi czy masy rzeczywistej przebiegła prawidłowo.

Część 1 ___ Część 2

 
SPFT skarży RP do Komisji Europejskiej za ViaToll PDF Drukuj Email
czwartek, 23 stycznia 2014 22:44

Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów związanych z nakładaniem kar za nieopłacone przejazdy Viatoll były wykazywane od początku istnienia systemu w Polsce. Co prawda interpretacja GITD dotycząca karania kierowcy "za każdą bramkę" została wielokrotnie obalona jako absurdalna przez Sądy Administracyjne (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, sygnatura sprawy VI SA/Wa 2744/12). W listopadzie 2012 roku SPFT uczestniczyło w spotkaniu nt. zmiany przepisów - GDDKiA, MInisterstwo oraz GITD wyraziły wolę wspólnego dążenia do unormowania i ucywilizowania zasad nakładania kar pieniężnych za przejazdy nieopłacone.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 24