• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Nowy obowiązek w Niemczech PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lipca 2014 21:39

Z dniem 1 lipca 2014 roku wszystkie pojazdy poruszające się po terytorium Niemiec muszą być wyposażone w kamizelkę odblaskową dla kierowcy. Kamizelka musi spełniać wymagania normy DIN EN 471 (informacja na metce). Jeżeli organ kontroli drogowej stwierdzi brak kamizelki bądź posiadanie kamizelki nieatestowanej, nałoży na kierującego grzywnę w wysokości 15 €.

 
Nowe kary w Szwecji od 1 stycznia 2015 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lipca 2014 21:36

Rząd Szwedzki przedstawił parlamentowi projekt ustawy zwiększającej znacznie zasady odpowiedzialność przewoźników zagranicznych za naruszanie zasad wykonywania kabotażu w Szwecji. Jakiekolwiek naruszenie norm określonych w rozporządzeniu 1072/2009 (brak dokumentów przewozowych, zbyt długi okres kabotażu itp) będzie sankcjonowane karą w wysokości 40 tysięcy SEK (ok. 4400 Euro). Kontrole mają być wykonywane niezapowiedzianie i wyrywkowo, poza oficjalnymi punktami kontrolnymi. Ponadto kierowca podejmujący się wykonywania przewozu kabotażowego z naruszeniem przepisów będzie współodpowiedzialny finansowo razem ze swoim pracodawcą.

 
Od sierpnia nowe kary w Holandii PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lipca 2014 21:35

Ministerstwo Transportu Holandii w związku ze znacznym wzrostem liczby kierowców, naruszających zasady prawidłowej rejestracji czasu pracy od sierpnia zamierza wprowadzić nowy taryfikator kar w tym zakresie. Mianowicie wg nowelizacji jazda na cudzej karcie, bez karty lub "na magnesie" będzie kierowcę kosztowała 1500 Euro (dotychczas 550 Euro) , zaś przedsiębiorstwo transportowe 4400 Euro. Obie kary pieniężne będą musiały być zapłacone od razu - w momencie kontroli drogowej, w przeciwnym razie pojazd będzie usuwany na parking strzeżony do czasu ich zapłaty (szczegóły tutaj: http://nos.nl/artikel/654562-knoeien-met-rijtijden-forser-bestraft.html)

 
Belgia zaostrza przepisy karno - finansowe w transporcie drogowym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lipca 2014 21:33

Z dniem 21 czerwca 2014 roku w Belgii weszły w życie nowe przepisy odnośnie kar pieniężnych za poszczególne naruszenia niektórych norm rozporządzeń 561/2006 oraz 1072/2009. Pierwsza zmiana dotyczy kabotażu: jeżeli w trakcie kontroli drogowej kierowca nie będzie umiał udowodnić (udokumentać) prawidłowości wykonanej procedury kabotażowej (brak dokumentów przewozowych z ostatnich przewozów), przedsiębiorstwo realizujące przewóz drogowy musi liczyć się z karą do 1500 Euro (z obecnych maks. 55 Euro). Ponadto wprowadzona została kara pieniężna za korzystanie z regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu; dotychczas było to naruszenie bezsankcyjne, zaś od 21 czerwca 2014 roku przedsiębiorca transportowy będzie musiał zapłacić do 1800 Euro. Co istotne, kierowca będzie obowiązany udowodnić sposób wykorzystania regularnego odpoczynku tygodniowego w całym okresie podlegającym kontroli, tj. za ostatnie 28 dni (art. 15 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 3821/85).

 
Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie PDF Drukuj Email
środa, 14 maja 2014 00:00

ZMIANA! - PROCEDURA PRZYJĘCIA PRZEPISÓW WSTRZYMANA (26.06.2014)

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Senat przyjął  projekt zmiany do ustawy o transporcie (Code des transports) wprowadzający odpowiedzialność finansową i karną za nieprzestrzeganie zasad o których mowa w art. 8 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006, zgodnie z którym w pojeździe dopuszczalne są odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe. Z uwagi na fakt, iż naruszenie tego zakazu powoduje znaczne obniżenie kosztów działalności firmy, a co za tym idzie złamanie fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami transportowymi mającymi siedziby w różnych krajach, ustawodawca francuski uznał za zasadne wprowadzenie bardzo restrykcyjnych zasad odpowiedzialności za naruszenie powyższej normy.


 

Więcej…
 
Kwestia opodatkowania podwyższonej diety za podróż służbową PDF Drukuj Email
czwartek, 30 stycznia 2014 08:41

Na rynku doradczym pojawia się coraz więcej firm świadczących usługi polegające na "legalnej optymalizacji" kosztów zatrudnienia kierowców. Analiza witryn internetowych tych podmiotów pozwala na konkluzję, iż pomysły fundowane przedsiębiorcom nie tylko nie mają nic wspólnego z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, ale także mogą w ostateczności doprowadzić do istotnych problemów z urzędami skarbowymi i ZUS, a także Państwową Inspekcją Pracy. Niestety przedsiębiorcy mamieni niewiarygodnymi oszczędnościami dają się skusić nietypowym rozwiązaniom jednak nie zwracają uwagi na fakt, iż "doradca finansowy" z tytułu eksperymentowania na cudzej firmie nie ponosi zwykle żadnej odpowiedzialności.  Z tytułu "ciekawych" porad prawnych polecam lekturę np. http://fmexpert.pl/plac-kierowcy-legalnie-i-miej-z-tego-korzysci/, gdzie autor sugeruje, że przedsiębiorca transportowy może ustalić dowolną wysokość diety z tytułu podróży służbowej i przez to w konsekwencji obniżyć wysokość realnego oZUSowanego wynagrodzenia. Czy rzeczywiście przedsiębiorca ma aż takie idealne warunki optymalizacji kosztów?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 25