• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
VIATOLL - nie ma znaku, nie ma kary PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 stycznia 2014 09:37

W związku z częstymi zapytaniami kierowanymi do naszej kancelarii przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem warunkiem zastosowania sankcji finansowych w stosunku do kierującego pojazdem, który nie uiścił opłaty za przejazd po drodze płatnej jest prawidłowe oznakowanie tej drogi. Stanowisko NSA obaliło forsowaną od miesięcy przez GITD i ministerstwo interpretację, iż obowiązek uiszczenia opłaty wynika bezpośrednio z obowiązujących norm prawnych i do nałożenia kary nie ma konieczności dodatkowego oznakowania dróg. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż do chwili obecnej w protokołach kontroli dot. Viatoll inspektorzy ITD w ogóle nie zajmują się kwestią należytego oznakowania drogi po której jechał kierowca nie posiadający urządzenia Viabox. Polecamy lekturę wyroków NSA o sygnaturach: II GSK 1467/2012,  II GSK 1692/2012 oraz II GSK 2045/2012.

Więcej…
 
GITD - dokumentacja w sprawie ważenia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 stycznia 2014 09:23

Stowarzyszenie PFT w grudniu 2013 roku wystąpiło do GITD o przekazanie dokumentacji związanej z procedurą ważenia kontrolowanych pojazdów. Podstawą wniosku był fakt, iż organy kontrolne korzystają podczas procedur ważenia z wewnętrznych zarządzeń GITD, które nie podlegają publikacji, w związku z czym kontrolowane podmioty nie miały żadnych możliwości skonfrontowania zasad przeprowadzonego ważenia z warunkami ustalonymi przez GITD. Poniżej umieszczono dokumentację, jaką otrzymaliśmy od GITD. W szczególności lekturę zarządzeń polecamy podmiotom, które w wyniku nałożenia kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazdy nienormatywne składają odwołanie - dokumentacja pozwoli na ustalenie, czy procedura pomiaru nacisków osi czy masy rzeczywistej przebiegła prawidłowo.

Część 1 ___ Część 2

 
SPFT skarży RP do Komisji Europejskiej za ViaToll PDF Drukuj Email
czwartek, 23 stycznia 2014 22:44

Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów związanych z nakładaniem kar za nieopłacone przejazdy Viatoll były wykazywane od początku istnienia systemu w Polsce. Co prawda interpretacja GITD dotycząca karania kierowcy "za każdą bramkę" została wielokrotnie obalona jako absurdalna przez Sądy Administracyjne (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, sygnatura sprawy VI SA/Wa 2744/12). W listopadzie 2012 roku SPFT uczestniczyło w spotkaniu nt. zmiany przepisów - GDDKiA, MInisterstwo oraz GITD wyraziły wolę wspólnego dążenia do unormowania i ucywilizowania zasad nakładania kar pieniężnych za przejazdy nieopłacone.

Więcej…
 
Zebranie członków Stowarzyszenia SPFT PDF Drukuj Email
wtorek, 14 stycznia 2014 12:24

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lutego 2014 roku w siedzibie SPFT odbędzie się zebranie członków SPFT. Jak zwykle poruszone zostaną istotne tematy bieżące funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, będzie także możliwość wymiany poglądów, uwag bądź nawiązania bliższych kontaktów biznesowych w części nieformalnej. Prosimy o potwierdzenie obecności bądź zgłoszenie jej braku.

 
Język angielski dla spedytorów i logistyków – kurs ekspresowy gratis PDF Drukuj Email
wtorek, 14 stycznia 2014 12:22

W lutym 2014 roku ruszy weekendowy ekspresowy kurs języka angielskiego dla spedytorów i logistyków. Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim i będą poruszane tematy z zakresu umowy CMR, prawa cywilnego, regulaminów FIATA, zasad dokumentowania roszczeń i reklamacji. Kurs będzie trwał 5 weekendów (TJ. 5 x 2 dni po 6 godzin) i zakończony jest egzaminem, po zaliczeniu którego kursant otrzyma świadectwo w języku polskim i angielskim z wyszczególnionym zakresem prowadzonych zajęć. Maksymalna liczebność grupy to 14 osób. Pierwszeństwo mają pracownicy członków Stowarzyszenia SPFT, którzy w zajęciach mogą uczestniczyć nieodpłatnie. Cena kursu dla podmiotów niezrzeszonych wynosi 560 zł. W marcu zorganizowany będzie na tych samych zasadach kurs języka niemieckiego.

 
Firmy transportowe – podatek akcyzowy od paliwa w agregacie PDF Drukuj Email
wtorek, 14 stycznia 2014 12:18

Przedsiębiorstwa transportowe zajmujące się transportem ładunków schłodzonych i zmrożonych często nie są świadome, iż płacą niezasadny podatek akcyzowy od paliwa zużytego w agregatach chłodniczych – podatek ten stanowi istotną część ceny paliwa, i w roku obecnym wynosi 1169 zł za m3 paliwa.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 25