• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Przewóz odpadów w Niemczech - przypominamy zasady PDF Drukuj Email
środa, 27 listopada 2013 00:00

SPFT przypomina, że w dniu 01.06.2012 r. weszła w Niemczech w życie ustawa cyrkulacji gospodarczej (KrWG). Realizacja przewozu drogowego odpadów bezpiecznych przeznaczonych do recyklingu (np. makulatury, odpadów metalowych) wymaga od przewoźnika zgłoszenia tej działalności własciwemu urzędowi przed rozpoczęciem świadczenia usług na terenie Niemiec. Zgłoszenie przewozowe dotyczy wykonywania transportu wewnatrz niemiec (kabotaż) i transgranicznego przewozu odpadów, czyli przewóz gdzie Niemcy są krajem początkowym, docelowym bądź tranzytowym.


Więcej…
 
WSA potwierdza – sposób ważenia ITD nielegalny PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 listopada 2013 00:00

Od wielu lat w sporach z ITD kancelaria CSK wskazuje na powyższe uchybienia proceduralne w zakresie realizowanych czynności ważenia pojazdów przez inspektorów. Wysuwane przez CSK argumenty odnośnie wątpliwej legalności dowodów uzyskanych z pomiarów nacisków osi oraz rzeczywistej masy całkowitej za pomocą wag przenośnych do pomiarów statycznych, w szczególności z uwagi na brak unormowania tego procesu kontroli drogowej, zostały w całości potwierdzone przez raport NIK (http://www.nik.gov.pl/plik/id,3647,vp,4644.pdf). Nieprawidłowości przy wykonywaniu wspomnianych czynności kontrolnych w końcu potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wyrokiem VI SA/Wa 1004/13 stwierdził szereg nieprawidłowości wykonywanych czynności kontrolnych ITD. w zakresie ważenia pojazdów, uchylając decyzję WITD oraz GITD dotycząca ukarania przewoźnika. Konkluzja z poniżej cytowanego wyroku jest następująca:


Więcej…
 
Zakazy ruchu - Niemcy 2014 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 listopada 2013 21:28

W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem 2014 poniżej przedstawiamy rozkład zakazów ruchu u naszego zachodniego sąsiada. Przypominamy, że zgodnie z niemieckim kodeksem drogowym naruszenie zakazów ruchu skutkuje nałożeniem kary w wysokości wynagrodzenia jakie otrzymał przewoźnik za realizację przewozu z naruszeniem przepisów.

(kliknij aby powiększyć tabelkę)

Zakazy obowiązują kierowców pojazdów Ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, a także kierujących pojazdem ciężarowym wraz z przyczepą niezależnie od dmc. Jeżeli samochód osobowy ze względów podatkowych jest zarejestrowany jako pojazd ciężarowy (popularna kratka), to w okresie obowiązywania zakazów ruchu taki pojazd z przyczepą nie może poruszać się po drogach objętych zakazem ruchu.

Więcej…
 
Kontrola ITD – czyli im mniej wiesz tym więcej płacisz PDF Drukuj Email
piątek, 30 sierpnia 2013 18:59

Z punktu widzenia organu kontroli drogowej najlepszy kierowca to taki, który nie „dyskutuje”. Co za tym idzie, najczęściej kierowca nie „dyskutuje”, jeśli nie ma odpowiedniej wiedzy. Dla organu kontrolnego kierowca, który nie zna swoich praw i ogólnie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, to najlepszy obiekt kontrolny. Umożliwia bowiem sprawne przeprowadzenie kontroli drogowej i nałożenie grzywien (kar administracyjnych) bez zbędnych pytań, uwag czy obiekcji.  Nie budzi to obaw, jeśli kontrolujący nie wykorzystuje niewiedzy kierowcy w celu maksymalizowania kary pieniężnej – wówczas kierowca dowiaduje się o naruszeniach w toku kontroli drogowej i uzyskuje niezbędną wiedzę jak ich unikać w przyszłości. Gorzej, jeśli inspektor ITD mniej lub bardziej celowo wykorzystuje niewiedzę kierowcy w celu zmaksymalizowania kary pieniężnej…

Więcej…
 
Kolejne nielegalne działania Inspekcji? PDF Drukuj Email
piątek, 23 sierpnia 2013 22:07

W ostatnim 2-3 miesiącach do poszczególnych właścicieli pojazdów, które realizowały przejazd z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej, zaczęły napływać od Głównego Inspektora Transportu Drogowego wezwania do wskazania kierującego pojazdem, który dopuścił się przeciążenia pojazdu. Przykład takiego wezwania zawarto poniżej (w pliku PDF).

Więcej…
 
Dlaczego strona GITD milczy na temat wyroku Trybunału? PDF Drukuj Email
środa, 21 sierpnia 2013 08:48

W dniu 23 lipca 2013 roku w związku ze sprawą o sygnaturze P.36/2013 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją RP przepisów art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 244 poz. 1454 z 2011 roku) w zakresie określenia, że w sprawach o nałożenie kary pieniężnej niezakończonych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy nowej, przewidującej wyższe kary pieniężne od ustawy w brzmieniu poprzednim. Inaczej mówiąc stosowanie nowego taryfikatora w stosunku do spraw wszczętych przed jego wejściem, w przypadku, gdy nowy taryfikator przewiduje wyższą karę, jest zdaniem Trybunału naruszeniem art. 2 konstytucji. Teraz pojawia się pytanie, czy problem zmiany przepisów i wysokości kar pieniężnych na przełomie roku 2011/2012 jest naprawdę istotny? Przede wszystkim sprawa dotyczy przewoźników, którzy mieli w Polsce kontrolę na drodze w ostatnich miesiącach roku 2011, zaś karę administracyjną w wyniku tej kontroli otrzymali w roku 2012. Tutaj konieczna jest analiza, czy wysokość potencjalnej kary, jaką otrzymałby przewoźnik na podstawie taryfikatora obowiązującego do końca roku 2011 jest wyższa, czy niższa od kary faktycznie otrzymanej od ITD. Jeżeli kara nałożona w 2012 roku za naruszenia popełnione przed 2012 rokiem jest wyższa, niż byłaby na podstawie starego taryfikatora, obowiązującego w chwili kontroli drogowej, to podstawa prawna nałożonej kary pieniężnej stała się na mocy orzeczenia Trybunału nieważna.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 24