• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Nowe odcinki dróg z Via Toll PDF Drukuj Email

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, przedłożone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Według zmienionego rozporządzenia, opłata elektroniczna będzie pobierana dodatkowo:

1) od 12 stycznia 2013 r. na:

 • autostradzie A1 na odcinku węzeł Pyrzowice – węzeł Sośnica (ok. 43,7 km);
 • autostradzie A1 na odcinku węzeł Kotliska – węzeł Stryków I (ok. 39,3 km);
 • drodze ekspresowej S1 na odcinku węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko (ok. 1,9 km);
 • drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Pawłowice – węzeł Dąbrowa (ok. 22,1 km);
 • drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Cieśle – węzeł Syców-Wschód (ok. 25,1 km);
 • drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego (ok.7,1 km).

Będzie to I etap, który obejmie ok. 139,2 km dróg krajowych.

2) od 30 marca 2013 r. na:

 • obwodnicy Elbląga – na drodze krajowej nr 7 na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Elbląg Południe (ok. 3,1 km) i drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Elbląg Południe – węzeł Elbląg Wschód (ok. 4,4 km);
 • drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km);
 • drodze ekspresowej S19 na odcinku Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km);
 • na obwodnicy Jarosławia – na drodze krajowej nr 4 na odcinku Tywonia – Tuczempy (ok. 11,3 km);
 • drodze krajowej nr 7 na odcinku węzeł Modlniczka – węzeł Balice I (ok. 3,5 km);
 • drodze krajowej nr 79 na odcinku Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km).

Będzie to II etap, który obejmie ok. 160,6 km dróg krajowych.

Przedstawiony wykaz jest efektem drugiego rozszerzenia poboru opłaty elektronicznej. Pierwsze rozszerzenie miało miejsce 1 lipca 2012 r. i dotyczyło ok. 325 km dróg krajowych. Planuje się, że trzecie rozszerzenie nastąpi również w 2013 r. W ramach drugiego rozszerzenia opłata elektroniczna będzie pobierana łącznie na ok. 300 km dróg krajowych (ok. 83 km autostrad, ok. 161 km dróg ekspresowych, ok. 56 km dróg krajowych innych klas). Chodzi o drogi o najwyższym standardzie technicznym, czyli odcinki autostrady A1, drogi ekspresowe S1, S8 i S19 oraz obwodnice Elbląga i Jarosławia.

Wprowadzenie opłaty na drodze krajowej nr 79 na odcinku Jaworzno-węzeł Modlniczka, równoległym do płatnej autostrady A4 Katowice-Kraków, powinno skutkować poprawą komfortu życia mieszkańców w miejscowościach położonych przy tym odcinku drogi, z uwagi na oczekiwany spadek ruchu pojazdów ciężkich.

Uwaga! Ponieważ do chwili obecnej z powyższych odcinków dróg korzystają także pojazdy nieposiadające na wyposażeniu urządzeń ViaBox uprzedza się, że wprowadzenie nowego wykazu dróg płatnych nie poniesie za sobą żadnego wyraźnego informacyjnego oznakowania - jedynie uzupełnione zostaną niektóre słupki boczne o niewielkie pomarańczowej znaki - symbole drogi płatnej. Poleca się zatem ponowną analizę tras pokonywanych w transporcie krajowym przez przewoźników (kierowców) nie posiadających urządzenia ViaBox w celu sprawdzenia, czy wykorzystywane drogi nie ostaną się w najbliższym czasie drogami płatnymi. Ponadto przypomina się, że w Polsce nie ma możliwości innego uiszczenia opłaty, jak tylko poprzez zawarcie umowy i korzystanie z urządzenia ViaBox.