• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Ograniczenia świąteczno - noworoczne w Polsce PDF Drukuj Email

SPFT przypomina, że w najbliższym czasie przewoźników w Polsce czeka duża liczba różnych zakazów i ograniczeń ruchu na drogach publicznych. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

• 25 grudnia 2012 roku (wtorek) od 8:00 do 22:00,

• 26 grudnia 2012 roku (środa) od 08:00 do 22:00,

• 1 stycznia 2013 roku (wtorek) od 8:00 do 22:00.

W okresie obowiązywania zakazów ruchu możliwy jest przejazd po drogach publicznych w Polsce niektórych pojazdów powyżej 12 ton - dotyczy to:

1. pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2. pojazdów biorących udział w:

 • (a) akcjach ratowniczych,
 • (b) akcjach humanitarnych,
 • (c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
 • (d) usuwaniu awarii;

3. pojazdów używanych:

 • (a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • (b) do przewozu żywych zwierząt,
 • (c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 • (d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • (e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 • (f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 • (g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • (h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • (i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • (j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • (k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • (l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • (m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 • (n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • (o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 • (p) w transporcie kombinowanym;
 • (q) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

4. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5. pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku