• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Ministerstwo odpowiada SPFT - Viatoll PDF Drukuj Email

W odpowiedzi na pismo SPFT w sprawie podjętych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej działań w aspekcie naprawy patologicznego systemu kar za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach płatnych (ViaToll) otrzymaliśmy w dniu 1 lutego 2013 pismo, w którym wyjaśnia się plany Ministerstwa w tym zakresie. Niestety pomimo deklaracji Pana Tadeusza Jarmuziewicza wyrażonych na spotkaniu w dniu listopada 2012 roku z przedstawicielami branży transportowej, nie widać intensywnych prac zmierzających ku poprawieniu obecnego stanu. Mijają już 3 miesiące od momentu  spotkania, a Ministerstwo nie zaproponowało nawet projektu oficjalnej zmiany ustawodawstwa w komentowanym zakresie. SPFT stoi na stanowisku, iż zmiany do ustawy o drogach publicznych powinny być procedowane w trybie przyspieszonym z uwagi na ilość postępowań wszczynanych przez GITD codziennie względem kierowców realizujących przejazd po drogach płatnych. Ze strony SPFT będziemy starali się przekonywać Ministerstwo do podejmowania bardziej zdecydowanych działań w celu zmiany obecnego systemu opłat Viatoll.