• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Kontrole drogowe w Czechach PDF Drukuj Email

[ARTYKUŁ CARGO MORAVA] KONTROLE DROGOWE W REPUBLICE CZESKIEJ CZĘSTO KOŃCZĄ SIĘ PRZEGRANYM POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM.Według dostępnych informacji, w ostatnich latach, Policja Republiki Czeskiej, podczas kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu towarów (przede wszystkim zasad stosowania rozporządzenia 561/2006), zatrzymuje wyraźnie większą ilość pojazdów, w porównaniu do lat ubiegłych. W skali roku są to dziesiątki tysięcy kontroli, przy czym ilość kontroli w stosunku do kierowców zagranicznych wzrosła o kilkadziesiąt procent. Dochodzi również do wzrostu powiadomień o wykroczeniach, kierowanych do organów administracyjnych. Dokonując wyboru kary za wykroczenie wobec kierowcy zagranicznego, policja czeska coraz częściej stosuje narzędzie kaucji, co w praktyce oznacza zatrzymanie pojazdu do czasu uregulowania opłaty w postępowaniu administracyjnym.

Polscy przewoźnicy oczywiście są takimi praktykami dotknięci w znacznej mierze. Ogólnie można stwierdzić, że gdy dochodzi do postępowania administracyjnego w sprawie o wykroczenie, (jeżeli sprawa nie została rozstrzygnięta na miejscu), z punktu widzenia zagranicznego uczestnika tego postępowania jest to proces bardzo czasochłonny, kosztowny finansowo i przede wszystkim skomplikowany ze względu na barierę językową oraz nieznajomość stosownych przepisów prawnych. Może to prowadzić paradoksalnie do sytuacji, w której pomimo to, że prawo jest po stronie zagranicznego uczestnika postępowania, wynik tego postępowania jest dla niego niekorzystny albo o wiele gorszy od możliwego rozwiązania sprawy. Wysokie mandaty oraz problemy, nie zawsze muszą stanowić elementy procesu, na który narażony jest polski przewoźnik.Jest rzeczą oczywistą, że należy się zapoznać przynajmniej z podstawowymi przepisami prawa dotyczącymi danej problematyki. Postępowanie w sprawie o wykroczenie ( „wykroczenie” to świadome działanie, która narusza albo zagraża interesowi ogółu i stanowi wykroczenie jednoznacznie określone w ustawie o wykroczeniach lub w innych przepisach prawa, o ile nie chodzi o wykroczenie administracyjne, zagrożone karą, na mocy specjalnych aktów prawnych lub o przestępstwo) regulowane jest Ustawą Dz.U. Nr 200/1990. - „O wykroczeniach”.

Ogólnym aktem normatywnym regulującym postępowanie administracyjne jest Ustawa Dz.U. Nr 500/2004. „Przepisy postępowania administracyjnego”. Istoty przedmiotu każdego naruszenia norm prawnych w dziedzinie transportu określone są przepisami, których listę można znaleźć np. na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Transportu RC (http://www.mdcr.cz). Właściwym organem administracyjnym są władze gmin o poszerzonych uprawnieniach, dla których organem odwoławczym jest odpowiedni urząd wojewódzki. Ze względu na długość terminów przewidzianych przepisami prawa dla odpowiednich władz, do załatwienia sprawy, postępowanie może się ciągnąć przez kilka miesięcy, taka sytuacja wcale nie musi nastąpić. Już na początku postępowania warto wiedzieć, że oskarżony o popełnienie wykroczenia, ma prawo do wypowiedzenia się na temat wszystkich faktów, dowodów w sprawie zarzutów, które są mu stawiane; do przedstawienia faktów oraz dowodów na swoją obronę (nie jest jednak zobowiązany do udowodnienia swojej niewinności ciężar postępowania dowodowego spoczywa po stronie organu administracyjnego!). Uczestnik postępowania ma również prawo do złożenia odwołania (wskutek nieznajomości przepisów z prawa tego często nie korzysta), zdarza się nawet, że uczestnik postępowania nieświadomie zrzeka się tego przywileju, jak również zrzeka się prawa do otrzymania pisemnej formy decyzji, co oczywiście w przyszłości może się zemścić. Ważną informacją dla oskarżonego jest także fakt, że do złożonego oświadczenia lub przyznania się do wykroczenia nie może być zmuszany. W przypadkach, gdy strona uważa, że również decyzja organu drugiej instancji nie jest zgodna z prawem, sprawa może zostać wniesiona do sądu.W związku z powyższym wspomnijmy o czeskiej spółce przewozowej CARGO MORAVA, s.r.o., która w ubiegłym roku osiągnęła etap rozwoju, oparty o współpracę z doświadczonymi przewoźnikami z wieloletnim stażem w transporcie międzynarodowym i krajowym. CARGO MORAVA obsługując swoich klientów, tworzy zespół rzetelnych i dobrze skoordynowanych pracowników. Na uwagę zasługuje również fakt, że firma ta, mając na celu wsparcie międzynarodowej współpracy jest gotowa do udzielania pomocy współpracującym polskim przewoźnikom, również w sytuacjach, które zostały opisane powyżej. "Robimy wszystko, co możliwe, aby nasz slogan "odpowiedzialna spedycja " nie pozostał tylko pustym stwierdzeniem." mówi inż. Marek Böhm, MBA Prezes Zarządu Spółki. Profesjonalne podejście i jakość usług to oczywiście istotny fundament, na którym możemy budować mocne relacje z naszymi klientami i dostawcami. Ale to nie wszystko. Czujemy odpowiedzialność wobec wszystkich podmiotów w łańcuchu transportowym, dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań i potrzeb. Jeśli jesteśmy zadowoleni z usług konkretnego przewoźnika i zainteresowani dalszą współpracą, nie stanowi dla nas problemu, przekazanie naszemu partnerowi - przewoźnikowi wsparcia komunikacyjnego, informacyjnego oraz językowego w trakcie różnego rodzaju postępowań i nieprzyjemnych sytuacji, na które może być w naszym kraju narażony. Jesteśmy zainteresowani, żeby nasi sąsiedzi w takich przypadkach czuli się u nas bezpiecznie, mieli wsparcie z naszej strony i nie byli narażeni na częste rozczarowania, których można z łatwością uniknąć. Jesteśmy przekonani, że wzajemne animozje do niczego nie prowadzą i że ma sens tymi małymi krokami dążenie do budowania wzajemnego zaufania między naszymi krajami. "Firma CARGO MORAVA, jej kierownictwo, być może dzięki kompleksowemu podejściu do biznesu jest w gronie tych podmiotów, które udowadniają, że można odnieść sukces, w sytuacji, gdy chęć zysku nie jest jedyną siłą napędową działalności gospodarczej.Na zakończenie wróćmy do problematyki postępowania administracyjnego w Republice Czeskiej. Zawsze należy pamiętać, że każdemu oskarżonemu o popełnienie wykroczenia przysługują jego prawa i nie ma powodu, aby z praw tych nie skorzystać. Najlepszym jednak sposobem uniknięcia wszczęcia postępowania administracyjnego jest oczywiście przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Jezeli jednak dojdzie już do postępowania i bedą Państwo potrzebowali pomocy prawnej lub asekuracji językowej oraz fachowej, proszę zwracać się do nas - wszystkie kontakty podane są na stronach internetowych: www.cargomorava.cz.