Przewóz odpadów w Niemczech - przypominamy zasady
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Przewóz odpadów w Niemczech - przypominamy zasady PDF Drukuj Email

SPFT przypomina, że w dniu 01.06.2012 r. weszła w Niemczech w życie ustawa cyrkulacji gospodarczej (KrWG). Realizacja przewozu drogowego odpadów bezpiecznych przeznaczonych do recyklingu (np. makulatury, odpadów metalowych) wymaga od przewoźnika zgłoszenia tej działalności własciwemu urzędowi przed rozpoczęciem świadczenia usług na terenie Niemiec. Zgłoszenie przewozowe dotyczy wykonywania transportu wewnatrz niemiec (kabotaż) i transgranicznego przewozu odpadów, czyli przewóz gdzie Niemcy są krajem początkowym, docelowym bądź tranzytowym.


Wprowadzona w Niemczech regulacja dąży do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i profesjonalizmu w zakresie przewozu odpadów. Przewoźnik powinien dysponowac wystarczajaca wiedzą, która umożliwi wykonywanie przewozu odpadów zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Przede wszystkim urząd potwierdzający zgłoszenie od przewoźnika faktu wykonywania przewozzu odpadów, tj. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt może zażądać - choć w praktyce się to nie zdarza - okazania dokumentów potwierdzajacych posiadanie wiedzy i doświadczenia. Urząd niemiecki może przykładowo zażądać okazania kopii odpowiedniego dokumentu (zezwolenia) na przewóz odpadów wydanego w Polsce.

Działalność w zakresie transportu odpadu zgłasza się wyłącznie jednorazowo na odpowiednim formularzu w języku niemieckim.


Ponieważ jego wypełnienie przez osobę nie znającą tego języka może być kłopotliwe, poniżej przedstawiamy wersję polską wyłącznie do celów ułatwienia wypełnienia formularza w języku niemieckim (formularza PL nie wysyłamy do urzędu w Niemczech!)


Zgłoszenie można przesłać drogą faksową, jednak poleca się także wysłanie pocztą tradycyjną ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. Do formularza poleca się dołączenie dokumentów potwierdzających fakt wykonywania podobnej działalności w Polsce, tj. : licencji (zaświadczenia na przewozy własne) oraz zezwolenia na przewóz odpadów (W miarę możliwości dokonać tłumaczenia na język niemiecki).

Po otrzymaniu zgłoszenia Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt wysyła do zgłaszającego pisemne potwierdzenie - kopia potwierdzenia powinna być dostępna w każdym środku transportu przewoźnika, który wykonuje przewóz odpadów na terenie Niemiec.

Zgodnie z przepisami § 55 KrWG pojazdy realizujące przewóz odpadów bezpiecznych powinny być oznakowane przed dwoma odblaskowymi tablicami ostrzegawczymibarwy białej z literą A (wysokosc litery – 20cm, grubosc 2 cm; rozmiar

tablicy: minimum 40cm szerokosci, 30cm wysokosci, przypomocowane na przedniej i tylnej części pojazdu na wysokosci do 1,50m od powierzchni ziemi). Realizowanie przewozu niezgodnie z powyższymi zasadami podlega karze pieniężnej. Przepisy ustawy KrWG wprowadzają możliwośc nałożenia na przewoźnika grzywny w wysokości do 10 tysięcy € za wykonywanie przewozu bez zgłoszenia bądź niewłaściwe oznakowanie środka transportu. W przypadku transportu międzynarodowego grzywna ta może zostać poddwyższona do kwoty 20 tysięcy €. Organem właściwym do prowadzenia kontroli i postępowań w zakresie ustawy KrWG jest Bundesamt fur Gueterverkehr.

Organ właściwy dla przedsiębiorców z Zachodniopomorskiego:

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt

Mecklenburgische Seeplatte

Helmut- Just - Str. 4

17036 NEUBRANDENBURG

Tel. 0395/ 76122 0

0395/ 38069502

FAX: 0395/ 38069562