• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Firmy transportowe – podatek akcyzowy od paliwa w agregacie PDF Drukuj Email

Przedsiębiorstwa transportowe zajmujące się transportem ładunków schłodzonych i zmrożonych często nie są świadome, iż płacą niezasadny podatek akcyzowy od paliwa zużytego w agregatach chłodniczych – podatek ten stanowi istotną część ceny paliwa, i w roku obecnym wynosi 1169 zł za m3 paliwa.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2009 roku, nr IBPP3/443-724/09/PK w sytuacji, gdy przedsiębiorca transportowy dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa przeznaczonego do użycia podczas transportu towarów w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury, a paliwo to jest przewożone w zbiornikach na stałe zamontowanych przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów to przedmiotowe nabycie paliwa będzie korzystało ze zwolnienia z podatku akcyzowego na warunkach określonych w art. 33 ustawy o podatku akcyzowym. Jeżeli przedsiębiorca transportowy uiszczał standardową opłatę za paliwo przy tankowaniu agregatu, może złożyć wniosek do Urzędu Celnego o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego. Należy wykazać i udokumentować w sposób nie budzący wątpliwości ilość paliwa zużytego w agregatach chłodniczych (faktury za tankowanie agregatu, określenie motogodzin, charakterystyki technicznej agregatu itp.). Okres przedawnienia z tytułu rozliczeń podatku akcyzowego wynosi 5 lat. Poniżej kopia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Interpretacja IBPP3/443-724/09/PK