• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
SPFT skarży RP do Komisji Europejskiej za ViaToll PDF Drukuj Email

Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów związanych z nakładaniem kar za nieopłacone przejazdy Viatoll były wykazywane od początku istnienia systemu w Polsce. Co prawda interpretacja GITD dotycząca karania kierowcy "za każdą bramkę" została wielokrotnie obalona jako absurdalna przez Sądy Administracyjne (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, sygnatura sprawy VI SA/Wa 2744/12). W listopadzie 2012 roku SPFT uczestniczyło w spotkaniu nt. zmiany przepisów - GDDKiA, MInisterstwo oraz GITD wyraziły wolę wspólnego dążenia do unormowania i ucywilizowania zasad nakładania kar pieniężnych za przejazdy nieopłacone.

 

Ówczesny podsekretarz stanu ministerstwa, Pan Tadeusz Jarmuziewicz wraz z Panią Magdaleną Jaworską, zastępcą dyrektora generalnego GDDKiA obiecali przekazanie obecnym na spotkaniu stowarzyszeniom wstępnego zarysu zmian w ciągu 2-3 tygodni od spotkania. Minęło 1,5 roku i lekceważący stosunek organów państwa w zakresie Viatoll pozostał niezmienny. Dla SPFT jest to informacja oczywista - system Viatoll generuje tak wysokie wpływy z kar, że ministerialni urzędnicy nie palą się do wprowadzenia odpowiednich zmian. Trybunał Konstytucyjny, do którego wpłynęło zapytanie z WSA w Warszawie (sprawa P36/13) odnośnie zgodności z konstytucją art. 13k ust. 1 ustawy o drogach publicznych, który ustala zasady odpowiedzialności za nieuiszczenie opłaty, nie wyznaczył nawet daty posiedzenia, zatem przewoźnicy nie mogą w tzw. demokratycznym państwie prawa liczyć na właściwe reagowanie najwyższych organów w przypadku oczywistego łamania norm konstytucyjnych. W dniu 27 września 2013 roku grupa posłów PO złożyła do laski marszałkowskiej projekt zmiany do ustawy o drogach publicznych - do chwili obecnej projekt krąży pomiędzy Biurem Legislacyjnym Sejmu oraz Biurem Analiz Sejmowych (pół roku!) co nie wróży szybkiej zmiany zasad nakładania kar. Stowarzyszenie PFT złożyło w dniu 17 stycznia 2014 roku skargę do Komisji Europejskiej odnośnie błędnego implementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 1999 roku 1999/62/WE do przepisów ustawy o drogach publicznych. W skrócie ujmując dyrektywa nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek wprowadzenia proporcjonalnego systemu kar za naruszenie przepisów dot. opłat drogowych. W Polsce kuriozalna interpretacja GITD dot. kar za każdą bramkę nie ma nic wspólnego z proporcjonalnością kar - można nawet stwierdzić, iż wysokość kar jest czysto przypadkowa - za przejazd po dwóch różnych 100 km odcinkach dróg bez opłaty nie będzie nałożona w Polsce ta sama kara pieniężna, ponieważ, jak wcześniej wskazano, jej wysokość zależy od ilości bramek, a nie od odległości przejechanego odcinka. Miejmy nadzieję, że Komisja Europejska okaże się bardziej skuteczna od naszego prawodawcy.