• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
GITD - dokumentacja w sprawie ważenia PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie PFT w grudniu 2013 roku wystąpiło do GITD o przekazanie dokumentacji związanej z procedurą ważenia kontrolowanych pojazdów. Podstawą wniosku był fakt, iż organy kontrolne korzystają podczas procedur ważenia z wewnętrznych zarządzeń GITD, które nie podlegają publikacji, w związku z czym kontrolowane podmioty nie miały żadnych możliwości skonfrontowania zasad przeprowadzonego ważenia z warunkami ustalonymi przez GITD. Poniżej umieszczono dokumentację, jaką otrzymaliśmy od GITD. W szczególności lekturę zarządzeń polecamy podmiotom, które w wyniku nałożenia kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazdy nienormatywne składają odwołanie - dokumentacja pozwoli na ustalenie, czy procedura pomiaru nacisków osi czy masy rzeczywistej przebiegła prawidłowo.

Część 1 ___ Część 2