• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Belgia zaostrza przepisy karno - finansowe w transporcie drogowym PDF Drukuj Email

Z dniem 21 czerwca 2014 roku w Belgii weszły w życie nowe przepisy odnośnie kar pieniężnych za poszczególne naruszenia niektórych norm rozporządzeń 561/2006 oraz 1072/2009. Pierwsza zmiana dotyczy kabotażu: jeżeli w trakcie kontroli drogowej kierowca nie będzie umiał udowodnić (udokumentać) prawidłowości wykonanej procedury kabotażowej (brak dokumentów przewozowych z ostatnich przewozów), przedsiębiorstwo realizujące przewóz drogowy musi liczyć się z karą do 1500 Euro (z obecnych maks. 55 Euro). Ponadto wprowadzona została kara pieniężna za korzystanie z regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu; dotychczas było to naruszenie bezsankcyjne, zaś od 21 czerwca 2014 roku przedsiębiorca transportowy będzie musiał zapłacić do 1800 Euro. Co istotne, kierowca będzie obowiązany udowodnić sposób wykorzystania regularnego odpoczynku tygodniowego w całym okresie podlegającym kontroli, tj. za ostatnie 28 dni (art. 15 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 3821/85).