• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Zakazy ruchu - Niemcy 2014 - wakacje PDF Drukuj Email

Z dniem 1 lipca 2014 zaczęły obowiązywać w Niemczech wakacyjne zakazy ruchu. Zakazy dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz pojazdów ciężarowych z przyczepą niezależnie od dmc pojazdu. Zakazy ruchu obowiązują we wszystkie soboty od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku w godzinach od 7:00 do 20:00. Ponadto w dalszym ciągu obowiązują standardowe niedzielne ograniczenia ruchu w niedzielę i święta w godzinach od 0:00 do 22:00 (§ 30 pkt 3 kodeksu drogowego). Zakazy wakacyjne nie mają zastosowania do:

 

a) Transportu kombinowanego (drogowo kolejowego) na trasie od nadawcy do właściwego terminala kolejowego lub w celu rozładunku pomiędzy odpowiednim terminalem a odbiorcą.

b) Transportu kombinowanego (drogowo - morskiego) w promieniu do 150km pomiędzy portem a odpowiednio punktem załadunku bądź rozładunku.,

c) Przewozu świeżego mleka i szybko psujących się przetworów mlecznych;

d) Przewozu świeżego mięsa i szybko psujących się przetworów mięsnych,

e) Przewozu żywych ryb, świeżych ryb i szybko psujących się produktów rybnych,

f) Przewozu łatwo psujących się warzyw i owoców,

g) Przewozów na pusto w związku z pkt c) do f).

W przypadku korzystania ze zwolnienia należy posiadać przy sobie odpowiednią dokumentację związaną z przewożonym ładunkiem. W przypadku naruszenia zakazów wakacyjnych kierowca otrzymuje grzywnę 60 €, zaś posiadacz pojazdu / przewoźnik do 150 €. Ponadto organ kontroli może zarządzić przepadek całej kwoty przychodu z danej usługi transportowej zrealizowanej z naruszeniem przepisów. Wakacyjne zakazy ruchu obowiązują wyłącznie na określonych odcinkach dróg. Szczegóły tutaj: http://www.bkftv.de/ab-1-juli-gilt-wieder-das-ferienreisefahrverbot-fuer-lkw/.