• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Zmiana ustawy o PTZ - inicjatywa SPFT! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewidującą wydłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych przepisów dot. przewozów regularnych. Należy podkreślić, iż to Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu na prośbę swoich członków  jako pierwsze podjęło interwencję i złożyło stosowne wnioski do Kancelarii PRM, Prezydenta RP oraz naszych zachodniopomorskich posłów o przesunięcie wejścia w życie nowych zasad świadczenia usług regularnych (tutaj pełny tekst interpelacji). Nasza inicjatywa zyskała uznanie jako zasadna i niespodziewanie szybko najwyższe organy państwa stanęły na wysokości zadania i w ciągu 3 miesięcy dokonano odpowiednich zmian ustawowych. W imieniu przewoźników pasażerskich serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim organom administracji państwowej uczestniczących w tak sprawnym procesie legislacyjnym!


Uzasadnienie ze strony Prezydenta RP

Ustawa ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów przejściowych i końcowych ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 1 stycznia 2018 r., wydłużając tym samym – co do zasady do 31 grudnia 2017 r. – okres stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie, w tym przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg.

W celu uniknięcia trudności na rynku przewozu osób, spowodowanych niedokonaniem przez zdecydowaną większość jednostek samorządu terytorialnego wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz braku planów transportowych, przedmiotowa nowelizacja przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2018 r.

Wydłużono także, do dnia 31 grudnia 2017 r., ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, a których ważność upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

Przedłużenie okresu stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie, w tym systemu pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego, ma pozwolić zachować pasażerom pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników – niezależnie od podpisania przez przewoźnika umowy z jednostką samorządu terytorialnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.