• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Uszkodzona karta kierowcy - co dalej ? PDF Drukuj Email
piątek, 08 marca 2013 22:20

W ciągu ostatniego miesiąca do biura SPFT/CSK wpłynęło wiele zapytań odnośnie zasad postępowania kierowcy, któremu uszkodziła się karta do tachografu cyfrowego, bądź została ona skradziona lub zgubiona. Zatem aby rozwiać ewentualne wątpliwości przypominamy zasady, określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 - zgodnie z art. 15 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca:

1. na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

  • dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy), wraz z podpisem;
  • okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d) (czyli wcześniejsze okresy aktywności w danej zmianie roboczej)
Więcej…
 
Nowe drakońskie kary we Włoszech PDF Drukuj Email
piątek, 15 lutego 2013 00:00

Organy kontroli drogowej w całej Unii Europejskiej szczególną uwagę zwracają na wiarygodność okazywanych przez kierowców wykresówek czy danych z tachografu cyfrowego. W przypadku stwierdzenia manipulacji przy zapisie aktywności, zwykle są nakładane wielotysięczne kary pieniężne zarówno na przedsiębiorstwa transportowe, jak i kierowców. Również włoskie organy administracji państwowej zauważyły rosnący problem fałszowania zapisów tachografu i konieczności pilnego przeciwdziałania takim praktykom, przede wszystkim poprzez należyty system kar pieniężnych. Pod koniec stycznia 2013 roku kierowca ciężarówki z Niemiec został skazany przez sąd w Potenza na grzywnę w wysokości 15.000 euro, ponieważ w trakcie jazdy zmieniał zapisy tachografu przy użyciu magnesu umieszczonego przy impulsatorze.


Więcej…
 
Nowe wysokości diet od 1 marca 2013 PDF Drukuj Email
piątek, 15 lutego 2013 23:25

W dniu 1 marca 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 167 z 2013 roku), wprowadzające nowe  zmienione stawki diet krajowych i zagranicznych. Pomimo, że głównym celem rozporządzenia jest uregulowanie zwrotu kosztów podróży służbowych dla osób pracujących na państwowych posadach, ma wpływ również na finanse przedsiębiorstw prywatnych.

Więcej…
 
Ministerstwo odpowiada SPFT - Viatoll PDF Drukuj Email
piątek, 08 lutego 2013 00:00

W odpowiedzi na pismo SPFT w sprawie podjętych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej działań w aspekcie naprawy patologicznego systemu kar za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach płatnych (ViaToll) otrzymaliśmy w dniu 1 lutego 2013 pismo, w którym wyjaśnia się plany Ministerstwa w tym zakresie. Niestety pomimo deklaracji Pana Tadeusza Jarmuziewicza wyrażonych na spotkaniu w dniu listopada 2012 roku z przedstawicielami branży transportowej, nie widać intensywnych prac zmierzających ku poprawieniu obecnego stanu. Mijają już 3 miesiące od momentu  spotkania, a Ministerstwo nie zaproponowało nawet projektu oficjalnej zmiany ustawodawstwa w komentowanym zakresie. SPFT stoi na stanowisku, iż zmiany do ustawy o drogach publicznych powinny być procedowane w trybie przyspieszonym z uwagi na ilość postępowań wszczynanych przez GITD codziennie względem kierowców realizujących przejazd po drogach płatnych. Ze strony SPFT będziemy starali się przekonywać Ministerstwo do podejmowania bardziej zdecydowanych działań w celu zmiany obecnego systemu opłat Viatoll.


 
Skarga SPFT do RPO PDF Drukuj Email
środa, 30 stycznia 2013 23:38

SPFT informuje, że w związku z notorycznym naruszaniem przepisów prawa przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących nakładania kar za naruszenie obowiązków uiszczania opłaty elektronicznej (Viatoll - Viabox), w dniu 29 listopada 2013 roku skierowano skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, szczegółowo uzasadniając i przedstawiając naganne praktyki wykorzystywania przez GITD niewielkiej świadomości prawnej obywateli. W najbliższych dniach z tych samych przyczyn zostanie złożona skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz do Komisji Europejskiej.

Skarga do RPO na działalność GITD

 
Mandat od ITD ? Nie przyjmuj.... PDF Drukuj Email
środa, 30 stycznia 2013 00:00

Od 1 stycznia 2012 roku ustawa o transporcie drogowym wprowadziła możliwość nakładania sankcji w drodze mandatu karnego na niemal wszystkich uczestników procesu przewozowego. Najbardziej narażonymi podmiotami na grzywny są oczywiście kierowcy, oraz osoby zarządzające transportem drogowym w przedsiębiorstwie (kierownicy, dysponenci, osoby pracujące w kadrach itp). Teoretycznie maksymalna kara pieniężna jaka inspektor ITD może nałożyć w drodze mandatu karnego to 2000 zł (art. 92 ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym). Jednak organy kontroli dość szybko zorientowały się, iż we wskazanym przepisie znajduje się mały błąd (a może to nie jest błąd?), który umożliwia nałożenie grzywny w praktycznie nieograniczonej kwotowo wysokości. Aby zorientować się gdzie leży problem, należy zacytowac obie normy prawne:


Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 25