• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Aktualności
Najbliższe ograniczenia ruchu w Niemczech PDF Drukuj Email
piątek, 26 października 2012 12:36

SPFT uprzejmie informuje, że w dniu 31 października (Dzień Reformacji) obowiązują ograniczenia w ruchu na drogach niemieckich dla pojazdów powyżej 7,5 tony oraz dla pojazdów ciężarowych z przyczepami w godzinach od 0:00 do 22:00 w następujących okręgach:

 • Brandenburgia
 • Zachodnia Meklemburgia - Pomerania
 • Saksonia
 • Saksonia - Anhalt i Turyngia.

Dodatkowo wprowadzone zostały wyjątki od powyższych zakazów dla środków transportu jadących do lub z Berlina (wyjątki dotyczą tylko dnia 31 października).

Więcej…
 
SPFT lobbystą PDF Drukuj Email
wtorek, 23 października 2012 12:42

Zarząd SPFT informuje, że z dniem 15 października 2012 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Zawodową Działalność Lobbingową Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wpis do rejestru pozwoli na bardziej realny wpływ na proces tworzenia prawa w Polsce i lepszą ochronę interesów branży. Poniżej potwierdzenie wpisu.

Zaświadczenie o wpisie

 
Przewozy nienormatywne - nowe zasady od dzisiaj PDF Drukuj Email
piątek, 19 października 2012 08:04

Nowelizacja zasad organizacji i realizacji przewozów nienormatywnych wchodzi w życie już 19 października 2012r. W związku ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych całkowicie ulega zmianie wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi, łącznie z trybem uzyskiwania zezwoleń, rodzajami zezwoleń, odpłatnością za ich uzyskanie, skończywszy na karach za ich nieposiadanie.  Nowe przepisy zostały wprowadzone przede wszystkim z uwagi na fakt, iż system zezwoleń obowiązujący w niewiele zmienionej postaci od lat 80', nie przystawał do dzisiejszych potrzeb rynku, dynamicznie zmieniających się potrzeb przewozowych i polepszającej się jakości sieci dróg w Polsce. Ponadto uległy zmianom przepisy penalizacyjne związane z oceną przekroczeń norm dla pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno - tutaj warunkiem otrzymania kary pieniężnej za przekroczenie nacisków osi jest jednoczesne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Uelastyczniono dojazd pojazdami do załadowców i odbiorców znajdujących się przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o niskiej wartości dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej. W związku z tym zmiany przepisów dotyczą tak naprawdę wszystkich przewoźników. Zmiany te spowodują z pewnością znaczne ułatwienie wykonywania przewozów na terenie RP ale także całkowitą zmianę (relatywnie dość znaczne obniżenie) wysokości kar za przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi pojazdów oraz ich wymiarów wraz z ładunkami.

Więcej…
 
Nowelizacja UTD - jak zwykle na ostatnią chwilę PDF Drukuj Email

Do Sejmu została skierowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zasadniczo powinna być wprowadzona jeszcze przez wejściem w życie pakietu transportowego rozporządzeń unijnych 1071-1073/2009, czyli przez 4 grudnia 2011 roku. Jak rzeczywistość ostatnich kilku lat pokazała, przepisy w branży transportowej zawsze projektowane są "na wczoraj"; z tą samą sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie choćby z ustawą o tachografach cyfrowych czy rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Projekt ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do postanowień rozporządzenia 1071/2009/WE, tj. głównie w związku z nowymi warunkami do uzyskiwania uprawnień do realizacji przewozów drogowych. Poniżej treść nowelizacji, która zostanie w niedługim czasie poddana pod głosowanie i może wejść w życie do końca bieżącego roku. Nowelizacja dotyczy nie tylko ustawy o transporcie drogowym, ale również ustawy o czasie pracy kierowców - wprowadzone zostanie między innymi rewolucyjne rozwiązanie w postaci konieczności ewidencjonowania czasu pracy kierowców nie zatrudnionych w ramach stosunku pracy, a nawet samych przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe. Wprowadzona zostanie także nowa kara pieniężna za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. Błędy i niedociągnięcia w proponowanej nowelizacji będą przedstawione na najbliższym walnym zgromadzeniu.

Nowelizacja UTD październik 2012

 
Zabezpieczenie finansowe - problem z głowy PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że staraniem SPFT zawarto porozumienie z biurem księgowym, które dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw transportowych może sporządzić roczny bilans jako poświadczenie sytuacji finansowej w celu uzyskania licencji. Sporządzenie bilansu pozwala na zrezygnowanie z horrendalnie drogich ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej przewoźnika bądź gwarancji bankowych. Uwaga! Bilans może być sporządzony nie tylko dla podmiotów prawa handlowego, ale również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą! Koszty sporządzenia bilansu są często kilku lub kilkunastokrotnie tańsze od pozostałych form zabezpieczenia finansowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy dzwonić pod numer  501 732 182 - bilansami licencyjnymi zajmuje się Pan Konrad Jackowski.

Kilka słów o zabezpieczeniu finansowym do licencji*:

Obowiązujące w Polsce od 4 grudnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, reguluje nowe zasady wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy. Przywołany akt prawny wprowadził m.in. zmiany w warunkach związanych z wymogiem potwierdzenia zdolności finansowej przez przedsiębiorców transportowych.

Więcej…
 
Główny Urząd Miar - Ważenia ITD wątpliwe... PDF Drukuj Email

Ważenie pojazdów poruszających się po drogach publicznych w Polsce należy do głównych zadań Inspekcji Transportu Drogowego. W wyniku tych pomiarów często nakładane są wysokie kary pieniężne, szczególnie za przekroczenie maksymalnych nacisków osi pojazdów. Z pewnością nie można jednoznacznie określić, czy główna wina obecności przeciążonych pojazdów na drogach leży po stronie przewoźników, którzy błędnie organizują swoje zadania przewozowe, czy też po stronie zbyt rygorystycznych, nie przystających do unijnej rzeczywistości przepisów. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 6 ustawy o drogach publicznych z definicji drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i inne mają dopuszczalny nacisk osi  8 ton. Na podstawie przepisów art. 41 ust. 4 i 5 Minister właściwy do spraw transportu ustala w drodze rozporządzenia wykaz dróg o zwiększonej nośności, tj. 11,5 (krajowe) ton lub 10 ton (krajowe i wojewódzkie).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 następna > ostatnia >>

Strona 23 z 24