• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Aktualności
Zmiany w kabotażu w 2013 roku PDF Drukuj Email
czwartek, 01 listopada 2012 21:16

Komisja Europejska planuje opublikować w 2013 r. wniosek w sprawie wprowadzenia nowych przepisów dotyczących kabotażu. Znajduje to odzwierciedlenie w programie pracy, opublikowanym we wtorek 23 października 2012 roku, którymi top zagadnieniami Komisja będzie zajmować się w przyszłym roku. Jednak Komisja Europejska w tym zakresie pozostaje niezwykle ostrożna: przepisy o znacznym zniesieniu czy uproszczeniu kabotażu są tematami w poszczególnych Państwach Członkowskich (Niemcy, Francja) bardzo delikatnymi i drażliwymi, zatem ujawnienie wstępnych pomysłów Komisji UE na 2013 nie będzie zbyt prędkie.  Komentarz poczyniony w uzasadnieniu potrzeby zmiany przepisów kabotażowych ujęty został następująco: "Inicjatywa KE ma na celu dalsze zniesienie ograniczeń dot. kabotażu, w celu poprawy efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego.

Więcej…
 
Najbliższe ograniczenia ruchu w Polsce PDF Drukuj Email
piątek, 26 października 2012 12:43

SPFT informuje, że w najbliższych dniach w Polsce obowiązywać będą następujące zakazy ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów:

 • 31 październik (środa) w godzinach 18.00-22.00
 • 1 listopad (czwartek) w godzinach 8.00-22.00
 • 10 listopad (sobota) w godzinach 18.00-22.00
 • 11 listopad (niedziela) w godzinach 8.00-22.00

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach wprowadziło istotny katalog wyjątków od powyższych zakazów:

Więcej…
 
Najbliższe ograniczenia ruchu w Niemczech PDF Drukuj Email
piątek, 26 października 2012 12:36

SPFT uprzejmie informuje, że w dniu 31 października (Dzień Reformacji) obowiązują ograniczenia w ruchu na drogach niemieckich dla pojazdów powyżej 7,5 tony oraz dla pojazdów ciężarowych z przyczepami w godzinach od 0:00 do 22:00 w następujących okręgach:

 • Brandenburgia
 • Zachodnia Meklemburgia - Pomerania
 • Saksonia
 • Saksonia - Anhalt i Turyngia.

Dodatkowo wprowadzone zostały wyjątki od powyższych zakazów dla środków transportu jadących do lub z Berlina (wyjątki dotyczą tylko dnia 31 października).

Więcej…
 
SPFT lobbystą PDF Drukuj Email
wtorek, 23 października 2012 12:42

Zarząd SPFT informuje, że z dniem 15 października 2012 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Zawodową Działalność Lobbingową Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wpis do rejestru pozwoli na bardziej realny wpływ na proces tworzenia prawa w Polsce i lepszą ochronę interesów branży. Poniżej potwierdzenie wpisu.

Zaświadczenie o wpisie

 
Przewozy nienormatywne - nowe zasady od dzisiaj PDF Drukuj Email
piątek, 19 października 2012 08:04

Nowelizacja zasad organizacji i realizacji przewozów nienormatywnych wchodzi w życie już 19 października 2012r. W związku ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych całkowicie ulega zmianie wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi, łącznie z trybem uzyskiwania zezwoleń, rodzajami zezwoleń, odpłatnością za ich uzyskanie, skończywszy na karach za ich nieposiadanie.  Nowe przepisy zostały wprowadzone przede wszystkim z uwagi na fakt, iż system zezwoleń obowiązujący w niewiele zmienionej postaci od lat 80', nie przystawał do dzisiejszych potrzeb rynku, dynamicznie zmieniających się potrzeb przewozowych i polepszającej się jakości sieci dróg w Polsce. Ponadto uległy zmianom przepisy penalizacyjne związane z oceną przekroczeń norm dla pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno - tutaj warunkiem otrzymania kary pieniężnej za przekroczenie nacisków osi jest jednoczesne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Uelastyczniono dojazd pojazdami do załadowców i odbiorców znajdujących się przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o niskiej wartości dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej. W związku z tym zmiany przepisów dotyczą tak naprawdę wszystkich przewoźników. Zmiany te spowodują z pewnością znaczne ułatwienie wykonywania przewozów na terenie RP ale także całkowitą zmianę (relatywnie dość znaczne obniżenie) wysokości kar za przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi pojazdów oraz ich wymiarów wraz z ładunkami.

Więcej…
 
Nowelizacja UTD - jak zwykle na ostatnią chwilę PDF Drukuj Email

Do Sejmu została skierowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zasadniczo powinna być wprowadzona jeszcze przez wejściem w życie pakietu transportowego rozporządzeń unijnych 1071-1073/2009, czyli przez 4 grudnia 2011 roku. Jak rzeczywistość ostatnich kilku lat pokazała, przepisy w branży transportowej zawsze projektowane są "na wczoraj"; z tą samą sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie choćby z ustawą o tachografach cyfrowych czy rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Projekt ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do postanowień rozporządzenia 1071/2009/WE, tj. głównie w związku z nowymi warunkami do uzyskiwania uprawnień do realizacji przewozów drogowych. Poniżej treść nowelizacji, która zostanie w niedługim czasie poddana pod głosowanie i może wejść w życie do końca bieżącego roku. Nowelizacja dotyczy nie tylko ustawy o transporcie drogowym, ale również ustawy o czasie pracy kierowców - wprowadzone zostanie między innymi rewolucyjne rozwiązanie w postaci konieczności ewidencjonowania czasu pracy kierowców nie zatrudnionych w ramach stosunku pracy, a nawet samych przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe. Wprowadzona zostanie także nowa kara pieniężna za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. Błędy i niedociągnięcia w proponowanej nowelizacji będą przedstawione na najbliższym walnym zgromadzeniu.

Nowelizacja UTD październik 2012

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 następna > ostatnia >>

Strona 23 z 24