• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Nowelizacja UTD - jak zwykle na ostatnią chwilę PDF Drukuj Email

Do Sejmu została skierowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zasadniczo powinna być wprowadzona jeszcze przez wejściem w życie pakietu transportowego rozporządzeń unijnych 1071-1073/2009, czyli przez 4 grudnia 2011 roku. Jak rzeczywistość ostatnich kilku lat pokazała, przepisy w branży transportowej zawsze projektowane są "na wczoraj"; z tą samą sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie choćby z ustawą o tachografach cyfrowych czy rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Projekt ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do postanowień rozporządzenia 1071/2009/WE, tj. głównie w związku z nowymi warunkami do uzyskiwania uprawnień do realizacji przewozów drogowych. Poniżej treść nowelizacji, która zostanie w niedługim czasie poddana pod głosowanie i może wejść w życie do końca bieżącego roku. Nowelizacja dotyczy nie tylko ustawy o transporcie drogowym, ale również ustawy o czasie pracy kierowców - wprowadzone zostanie między innymi rewolucyjne rozwiązanie w postaci konieczności ewidencjonowania czasu pracy kierowców nie zatrudnionych w ramach stosunku pracy, a nawet samych przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe. Wprowadzona zostanie także nowa kara pieniężna za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. Błędy i niedociągnięcia w proponowanej nowelizacji będą przedstawione na najbliższym walnym zgromadzeniu.

Nowelizacja UTD październik 2012

 
Zabezpieczenie finansowe - problem z głowy PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że staraniem SPFT zawarto porozumienie z biurem księgowym, które dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw transportowych może sporządzić roczny bilans jako poświadczenie sytuacji finansowej w celu uzyskania licencji. Sporządzenie bilansu pozwala na zrezygnowanie z horrendalnie drogich ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej przewoźnika bądź gwarancji bankowych. Uwaga! Bilans może być sporządzony nie tylko dla podmiotów prawa handlowego, ale również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą! Koszty sporządzenia bilansu są często kilku lub kilkunastokrotnie tańsze od pozostałych form zabezpieczenia finansowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy dzwonić pod numer  501 732 182 - bilansami licencyjnymi zajmuje się Pan Konrad Jackowski.

Kilka słów o zabezpieczeniu finansowym do licencji*:

Obowiązujące w Polsce od 4 grudnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, reguluje nowe zasady wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy. Przywołany akt prawny wprowadził m.in. zmiany w warunkach związanych z wymogiem potwierdzenia zdolności finansowej przez przedsiębiorców transportowych.

Więcej…
 
Główny Urząd Miar - Ważenia ITD wątpliwe... PDF Drukuj Email

Ważenie pojazdów poruszających się po drogach publicznych w Polsce należy do głównych zadań Inspekcji Transportu Drogowego. W wyniku tych pomiarów często nakładane są wysokie kary pieniężne, szczególnie za przekroczenie maksymalnych nacisków osi pojazdów. Z pewnością nie można jednoznacznie określić, czy główna wina obecności przeciążonych pojazdów na drogach leży po stronie przewoźników, którzy błędnie organizują swoje zadania przewozowe, czy też po stronie zbyt rygorystycznych, nie przystających do unijnej rzeczywistości przepisów. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 6 ustawy o drogach publicznych z definicji drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i inne mają dopuszczalny nacisk osi  8 ton. Na podstawie przepisów art. 41 ust. 4 i 5 Minister właściwy do spraw transportu ustala w drodze rozporządzenia wykaz dróg o zwiększonej nośności, tj. 11,5 (krajowe) ton lub 10 ton (krajowe i wojewódzkie).

Więcej…
 
Spotkanie Członków Stowarzyszenia - Polskie Forum Transportu PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo / Członkowie Stowarzyszenia / Potencjalni Członkowie Stowaryszenia

Mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze po oficjalnej rejestracji spotkanie Członków Stowarzyszenia - Polskie Forum Transportu na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 października 2012 roku o godzinie 17:00 w siedzibie SPFT - CSK na ul . Heyki 2.

W programie spotkania między innymi:

1. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przyjęta przez KPRM w dniu 25 września 2012 - jakie skutki dla przedsiębiorstw transportowych

2. Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców - ewidencje czasu pracy dla właścicieli przedsiębiorstw i "zleceniowców"...

3. Patologia kar ViaToll - błędy przewoźników i kierowców, możliwe środki zaradcze,

4. Kryzys dostępności kierowców w roku 2013 w związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami

5. Omówienie przyczyn wysypu pozwów przeciwko firmom transportowym ze strony "byłych" kierowców

a także: sprawy bieżące, głosowanie nad drobną korektą statutu, informacje o lobbingu SPFT, wielka konferencja transportowa SPFT w listopadzie 2012.

Zapraszamy zarówno Członków stowarzyszenia, jak i osoby ich reprezentujące (pracownicy firm Stowarzyszonych).

 
Składki członkowskie i najbliższe plany PDF Drukuj Email

W dniu 10 września Stowarzyszenie uruchomiło rachunek bankowy. Z przyczyn oczywistych aby działać prawidłowo, organizacja musi mieć jakiekolwiek fundusze. Oczywiście środki finansowe będą spożytkowane wyłącznie na działalność Stowarzyszenia, co pod koniec każdego roku będzie potwierdzane przez Komisję Rewizyjną. Decyzją Zarządu składki obowiązują od miesiąca nasytępującego po miesiącu wpisu do KRSu, czyli od września. Na chwilę obecną najbliższe inwestycje dotyczą kwestii:

  1. Organizacja konferencji w październiku - szczegóły w poprzednim meilu
  2. Uruchomienie projektu Wieczór z Prawnikiem - comiesięcznego jednodniowego oddania do dyspozycji w siedzibie SPFT prawnika dla darmowych porad dla naszych Członków
  3. Uruchomienie projektu Wieczór z Inspektorem - comiesięcznego oddania do dyspozycji w siedzibie SPFT inspektora transportu drogowego dla darmowych porad dla KIEROWCÓW naszych Członków oraz innych osób z kadry zarządzającej.

Zatem w miarę możliwości proszę o pilne uiszczanie składek za wrzesień.

Więcej szczegółów w poczcie email.

 
Statut zaktualizowany PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że dział Statut został zaktualizowany najnowszym tekstem jednolitym dokumentu. Zapraszam zainteresowanych do lektury.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 następna > ostatnia >>

Strona 24 z 25