• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Wątpliwe działania lubuskiego UCS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 grudnia 2017 11:04

SPFT w ostatnich miesiącach otrzymało dziesiątki skarg od przewoźników na funkcjonariuszy lubuskiego Urzędu Celno - Skarbowego, którzy korzystając z niejasnych zapisów w ustawie o monitorowaniu przewozu drogowego wydają decyzje o obowiązku konwojowania bądź dotyczące celnego zamknięcia urzędowego ładunków bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, gdzie przewoźnik zarabiający na danym frachcie 2000 zł musi zapłacić 3000 zł za konwojowanie (gdzie tych środków nikt mu nie zrefunduje). Ponieważ ignorancja urzędników podejmujących takie decyzje nie może być akceptowana w państwie (ponoć) prawa, SPFT złożyło oficjalną skargę do Ministra Finansów na działanie podległych mu organów z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia procedur kontrolnych.

Skarga do MF na funkcjonariuszy LUCS

Poprawiony: piątek, 08 grudnia 2017 11:17
 
Ogłoszenie - transport pasażerski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 listopada 2017 11:13

Przewoźnicy transportu pasażerskiego, którzy otrzymali od PKS Starogard Gdański S.A. w 2017 roku wezwanie do przekazania danych wrażliwych dotyczących prowadzonej działalności, proszeni są o pilny kontakt z Zarządem SPFT w celu podjęcia działań prawnych dotyczących podejrzenia nielegalnego wywiadu gospodarczego.

Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2017 11:23
 
BAG o odpoczynkach tygodniowych dla SPFT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 listopada 2017 13:01

Zasady kontroli regularnych odpoczynków tygodniowych na terenie Niemiec, w związku z wprowadzeniem kar pieniężnych za korzystanie z odpoczynków w regularnych bez zapewnienia miejsca do spania poza pojazdem, budzą od pewnego czasu liczne kontrowersje. Do chwili obecnej bowiem zarówno BAG jak i niemiecka policja nie prezentowały oficjalnie żadnych procedur kontroli w zakresie odpoczynków tygodniowych, w związku z czym przewoźnicy byli często zaskakiwani szczegółowością analizy czasu pracy kierowcy bądź (coraz częściej) wysokością kary pieniężnej.

Z uwagi na brak jasnych reguł kontroli Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu wystosowało prośbę o wyjaśnienie najbardziej istotnych wątpliwości w tym zakresie - w dniu 6 listopada 2017 roku BAG przedstawiło w sposób wyczerpujący swoje stanowisko odnośnie zasad kontroli odpoczynków tygodniowych, które poniżej prezentujemy w języku polskim (oryginał zapytania SPFT oraz odpowiedzi w języku niemieckim poniżej).

Poprawiony: czwartek, 09 listopada 2017 13:09
Więcej…
 
Okres przechowywania CMR-ek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 września 2017 21:55

Okres przechowywania różnych dokumentów związanych z realizowaniem procedur przewozowych nie jest jednolity. O ile regulacje związane np. z obowiązkiem przechowywania danych z tachografów cyfrowych lub ewidencji czasu pracy są jednoznaczne ustalone w przepisach UE lub krajowych, o tyle archiwizacja innych dokumentów, w tym dokumentów przewozowych nie jest już tak jednoznaczna i oczywista.

Więcej…
 
Nowe kary w Wielkiej Brytanii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 września 2017 14:16

W Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych tygodni planowane są istotne zmiany dotyczące zasad kontroli urządzeń rejestrujących oraz organizacji pracy kierowców.  W obecnym stanie prawnym służby kontrolne mają możliwość ukarania za nieprawidłowości, których dopuścił się kierowca w dniu kontroli. Jeżeli naruszenia zostały popełnione w ciągu poprzedzających 28 dni, nałożenie kary możliwe jest wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 14:18
Więcej…
 
NOWELIZACJA USTAWY O MONITOROWANIU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 czerwca 2017 21:09

Miesiąc po wejściu w życie ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego opublikowany został projekt nowelizacji tejże ustawy (w chwili obecnej jest na etapie konsultacji publicznych). Celem nowelizacji będzie przede wszystkim doprecyzowanie katalogu towarów objętych systemem monitorowania w taki sposób, aby pod obowiązek zgłoszenia podlegały towary rzeczywiście „wrażliwe”, tj. takie, które faktycznie mogą być przedmiotem kombinacji podatkowych. Nadto ustawodawca wraca do porzuconego wcześniej pomysłu monitorowania przejazdu przy użyciu urządzeń geolokalizacyjnych, przez co rozszerzone zostaną obowiązki przewoźników (w konsekwencji zostanie rozszerzony także katalog kar pieniężnych). Ustawodawca przewidział dość ciekawe rozwiązanie problemu wyposażania pojazdów w system geolokalizacji. Mianowicie ustawa przewiduje dystrybucję specjalnego oprogramowania na telefony komórkowe. Aplikacja ta przemieni telefon w lokalizator GPS udostępniając dane lokalizacyjne dla organów kontroli. Alternatywnie pojazd będzie mógł zostać wyposażony w typowy lokalizator GPS (warunki techniczne zostaną określone w drodze rozporządzenia). Ponadto nowelizacja przewiduje zwiększenie niektórych kar oraz wprowadzenie nowych (związanych z nieprawidłowym użytkowaniem systemu geolokalizacji).

Projekt nowelizacji

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie nowelizacji

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 24