• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Aktualności
Opłaty drogowe w Turcji od stycznia 2013 PDF Drukuj Email

Z dniem 1 stycznia 2013 roku rozpoczyna w Turcji funkcjonowanie nowy system poboru opłat na autostradach i poszczególnych mostach podlegających dotychczas opłacie za przejazd (do tych obiektów zalicza się między innymi  mosty w Stambule nad Cieśniną Bosfor).

http://www.turkeytravelplanner.com/trans/Car/pay_toll.html

Więcej…
 
Nowe odcinki dróg z Via Toll PDF Drukuj Email

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, przedłożone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Według zmienionego rozporządzenia, opłata elektroniczna będzie pobierana dodatkowo:

1) od 12 stycznia 2013 r. na:

 • autostradzie A1 na odcinku węzeł Pyrzowice – węzeł Sośnica (ok. 43,7 km);
 • autostradzie A1 na odcinku węzeł Kotliska – węzeł Stryków I (ok. 39,3 km);
 • drodze ekspresowej S1 na odcinku węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko (ok. 1,9 km);
 • drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Pawłowice – węzeł Dąbrowa (ok. 22,1 km);
 • drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Cieśle – węzeł Syców-Wschód (ok. 25,1 km);
 • drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego (ok.7,1 km).

Będzie to I etap, który obejmie ok. 139,2 km dróg krajowych.

Więcej…
 
Zakazy ruchu w Polsce w 2013 roku PDF Drukuj Email

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz  zakazów ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. 147 poz. 1040 z 2007 roku ze zmianami)

Zakres przedmiotowy: Ograniczenia i zakazy ruchu dotyczą pojazdów  oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakazy ruchu nie dotyczą autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Zasięg obowiązywania: Wszystkie drogi publiczne w Polsce

Zakazy świąteczne:

 • W dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00;
 • W święto państwowe wymienione poniżej od godz.  08:00 do godz. 22:00
Więcej…
 
Nowe przepisy w Szwecji dot. opon zimowych PDF Drukuj Email

Począwszy od 2013 roku w Szwecji zostanie wprowadzony obowiązek posiadania dla pojazdów ciężarowych oraz autobusów opon zimowych na osi napędowej. Zasady te będą obowiązywały od 1 grudnia do 31 marca. Nowy przepis wprowadzony zostanie wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton - co istotne, będzie dotyczył przewoźników zarówno krajowych, jak i zagranicznych - podstawowym celem nowych norm jest zmniejszenie ilości poważnych wypadków w warunkach zimowych. Ponadto warto przypomnieć, iż dotychczas w Szwecji obowiązywał przepis, iż w zimowych warunkach drogowych, głębokość bieżnika winna wynosić minimum pięć milimetrów - norma ta nadal będzie obowiązywać.


 
Znaczna podwyżka e-myta w Austrii PDF Drukuj Email

Z początkiem 2013 roku dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zostaną podniesione stawki za przejazd po drogach płatnych o 3%. W Austrii opłaty uiszczane są w wysokości uzależnionej od liczby osi i klasy emisji EURO w stawce za kilometr. Dotychczasowy podział opłat na cztery grupy taryfowe (A, B, C, D) pozostanie niezmieniony, zatem osoby posiadające podpisaną umowę z operatorem dróg płatnych (ASFINAG) nie są zobowiązani do podejmowania w związku z podwyżką żadnych czynności dodatkowych. Przypomina się, że od stycznia 2012 roku, na odcinku 75 km drogi A 12 od Kufstein do zjazdu Innsbruck-Amras (13) jest ustalona dodatkowa opłata do myta, która od 2012 do 2015 ma zwiększyć się od 10 do 25% ponad standardową stawkę. Jak wynika z informacji z ASFINAG w 2013 roku dopłata będzie wynosić 15 procent. Wpływy z dopłaty służą do finansowania eksploatacji tunelu pod przełęczą Brenner.


 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 16