• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Uszkodzona karta kierowcy - co dalej ? PDF Drukuj Email

W ciągu ostatniego miesiąca do biura SPFT/CSK wpłynęło wiele zapytań odnośnie zasad postępowania kierowcy, któremu uszkodziła się karta do tachografu cyfrowego, bądź została ona skradziona lub zgubiona. Zatem aby rozwiać ewentualne wątpliwości przypominamy zasady, określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 - zgodnie z art. 15 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca:

1. na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

  • dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy), wraz z podpisem;
  • okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d) (czyli wcześniejsze okresy aktywności w danej zmianie roboczej)
Więcej…
 
Nowe wysokości diet od 1 marca 2013 PDF Drukuj Email
piątek, 15 lutego 2013 23:25

W dniu 1 marca 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 167 z 2013 roku), wprowadzające nowe  zmienione stawki diet krajowych i zagranicznych. Pomimo, że głównym celem rozporządzenia jest uregulowanie zwrotu kosztów podróży służbowych dla osób pracujących na państwowych posadach, ma wpływ również na finanse przedsiębiorstw prywatnych.

Więcej…
 
Nowe drakońskie kary we Włoszech PDF Drukuj Email

Organy kontroli drogowej w całej Unii Europejskiej szczególną uwagę zwracają na wiarygodność okazywanych przez kierowców wykresówek czy danych z tachografu cyfrowego. W przypadku stwierdzenia manipulacji przy zapisie aktywności, zwykle są nakładane wielotysięczne kary pieniężne zarówno na przedsiębiorstwa transportowe, jak i kierowców. Również włoskie organy administracji państwowej zauważyły rosnący problem fałszowania zapisów tachografu i konieczności pilnego przeciwdziałania takim praktykom, przede wszystkim poprzez należyty system kar pieniężnych. Pod koniec stycznia 2013 roku kierowca ciężarówki z Niemiec został skazany przez sąd w Potenza na grzywnę w wysokości 15.000 euro, ponieważ w trakcie jazdy zmieniał zapisy tachografu przy użyciu magnesu umieszczonego przy impulsatorze.


Więcej…
 
Ministerstwo odpowiada SPFT - Viatoll PDF Drukuj Email

W odpowiedzi na pismo SPFT w sprawie podjętych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej działań w aspekcie naprawy patologicznego systemu kar za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach płatnych (ViaToll) otrzymaliśmy w dniu 1 lutego 2013 pismo, w którym wyjaśnia się plany Ministerstwa w tym zakresie. Niestety pomimo deklaracji Pana Tadeusza Jarmuziewicza wyrażonych na spotkaniu w dniu listopada 2012 roku z przedstawicielami branży transportowej, nie widać intensywnych prac zmierzających ku poprawieniu obecnego stanu. Mijają już 3 miesiące od momentu  spotkania, a Ministerstwo nie zaproponowało nawet projektu oficjalnej zmiany ustawodawstwa w komentowanym zakresie. SPFT stoi na stanowisku, iż zmiany do ustawy o drogach publicznych powinny być procedowane w trybie przyspieszonym z uwagi na ilość postępowań wszczynanych przez GITD codziennie względem kierowców realizujących przejazd po drogach płatnych. Ze strony SPFT będziemy starali się przekonywać Ministerstwo do podejmowania bardziej zdecydowanych działań w celu zmiany obecnego systemu opłat Viatoll.


 
Skarga SPFT do RPO PDF Drukuj Email
środa, 30 stycznia 2013 23:38

SPFT informuje, że w związku z notorycznym naruszaniem przepisów prawa przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących nakładania kar za naruszenie obowiązków uiszczania opłaty elektronicznej (Viatoll - Viabox), w dniu 29 listopada 2013 roku skierowano skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, szczegółowo uzasadniając i przedstawiając naganne praktyki wykorzystywania przez GITD niewielkiej świadomości prawnej obywateli. W najbliższych dniach z tych samych przyczyn zostanie złożona skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz do Komisji Europejskiej.

Skarga do RPO na działalność GITD

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 16