Nowelizacja UTD - jak zwykle na ostatnią chwilę Drukuj

Do Sejmu została skierowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zasadniczo powinna być wprowadzona jeszcze przez wejściem w życie pakietu transportowego rozporządzeń unijnych 1071-1073/2009, czyli przez 4 grudnia 2011 roku. Jak rzeczywistość ostatnich kilku lat pokazała, przepisy w branży transportowej zawsze projektowane są "na wczoraj"; z tą samą sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie choćby z ustawą o tachografach cyfrowych czy rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Projekt ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do postanowień rozporządzenia 1071/2009/WE, tj. głównie w związku z nowymi warunkami do uzyskiwania uprawnień do realizacji przewozów drogowych. Poniżej treść nowelizacji, która zostanie w niedługim czasie poddana pod głosowanie i może wejść w życie do końca bieżącego roku. Nowelizacja dotyczy nie tylko ustawy o transporcie drogowym, ale również ustawy o czasie pracy kierowców - wprowadzone zostanie między innymi rewolucyjne rozwiązanie w postaci konieczności ewidencjonowania czasu pracy kierowców nie zatrudnionych w ramach stosunku pracy, a nawet samych przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe. Wprowadzona zostanie także nowa kara pieniężna za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. Błędy i niedociągnięcia w proponowanej nowelizacji będą przedstawione na najbliższym walnym zgromadzeniu.

Nowelizacja UTD październik 2012