Nowe przepisy w Szwecji dot. opon zimowych Drukuj

Począwszy od 2013 roku w Szwecji zostanie wprowadzony obowiązek posiadania dla pojazdów ciężarowych oraz autobusów opon zimowych na osi napędowej. Zasady te będą obowiązywały od 1 grudnia do 31 marca. Nowy przepis wprowadzony zostanie wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton - co istotne, będzie dotyczył przewoźników zarówno krajowych, jak i zagranicznych - podstawowym celem nowych norm jest zmniejszenie ilości poważnych wypadków w warunkach zimowych. Ponadto warto przypomnieć, iż dotychczas w Szwecji obowiązywał przepis, iż w zimowych warunkach drogowych, głębokość bieżnika winna wynosić minimum pięć milimetrów - norma ta nadal będzie obowiązywać.