Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie faktem! Drukuj

Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 2014-790 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie "walki z dumpingiem socjalnym", z dniem 11 lipca 2014 roku weszły nowe przepisy art. 15 Kodeksu Transportu.

 

Zgodnie z przywołaną nowelizacją kierowca powinien wykorzystywać regularny tygodniowy okres odpoczynku poza pojazdem, tak jak przewidują to normy europejskie określone w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. Francuska norma określa, iż każdy pracodawca (krajowy i zagraniczny) ma obowiązek zapewnić prawidłową organizację pracy drogi w zakresie prawa do regularnego odpoczynku tygodniowego (45h). Nieprawidłowa organizacja pracy kierowców w przedsiębiorstwie, tj. niezapewnienie odpoczynku poza pojazdem jest zagrożone karą roku więzienia i 30 000 € w porządku.Taka sama kara jest przewidziana za "uzależnianie wysokości wynagrodzenia kierowcy, w zależności od przebytej odległości lub ilości przewożonych towarów, kiedy ten tryb wynagrodzenia może zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego lub zachęcić naruszeń rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku". Ten drugi przypadek z przyczyn oczywistych będzie trudny do weryfikacji z uwagi na brak obowiązku posiadania przy sobie przez kierowcę oryginału lub kopii umowy o pracę. Międzynarodowa organizacja transportowa IRU wezwała Komisję Europejską do pilnego ograniczenia działań protekcjonistycznych poszczególnych państw członkowskich, w szczególności Francji i Belgii. Kraje te ustanowiły nieproporcjonalnie wysokie kary nie po to, by zapewnić kierowcom należyty wypoczynek, ale po to, by poprzez nakładanie wysokich kar ograniczyć konkurencję na rynku francuskim i belgijskim, chroniąc interesy własnych przewoźników, co jest sprzeczne z zasadami wolnej konkurencji w UE. IRU w szczególności zwróciła uwagę na fakt, iż nowe normy nie zawierają precyzyjnych informacji na temat procedury egzekwowania omawianych przepisów. W szczególności nie wiadomo, czy francuskie służby kontrolne w aspekcie przepisów rozporządzenia 561/2006 mają prawo przerywać odpoczynek kierowcy w celu dokonania kontroli. Ponadto normy francuskie nie określają, czy kontrolowane będą odpoczynki tylko na terenie Francji, czy także w innych krajach w 28 dniowym okresie kontrolnym. Ostatecznie nie określono także, czy kara pozbawienia wolności dla przedsiębiorcy będzie nakładana "z automatu", czy będzie alternatywnym środkiem karnym do wyboru w postępowaniu sądowym. Zasadniczo przepis jest bardzo ogólny i każdy francuski urzędnik kontroli drogowej może go interpretować na swój sposób.