Niemcy i wynagrodzenie minimalne - część III Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Ostatnie wieści z Parlamentu Europejskiego napawają optymizmem. W chwili obecnej 13 krajów złożyło oficjalne zawiadomienie do Komisji Europejskiej o naruszaniu przez RFN poprzez wprowadzenie ustawy MiLoG (o płacy minimalnej) przepisów UE w zakresie swobody przepływu usług i towarów. Jeżeli Komisja Europejska potwierdzi zasadność tych zarzutów, Niemcy będą musieli wycofać skarżonej przepisy bądź przynajmniej zawiesić ich stosowanie w stosunku do kierowców z zagranicy. SPFT od początku wskazywało na całkowitą wadliwość wprowadzonych przepisów i pd grudnia wysyłało skargi zarówno do organów krajowych jak i komisji Europejskiej. Ponadto informujemy, że w przypadku wycofania spornych przepisów MiLoG, wszelkie złożone wcześniej przez polskich przewoźników oświadczenia, zarówno do Finanzdirection Köln, jak i dla spedycji niemieckich dotyczących deklaracji zapłaty pracownikom wynagrodzenia minimalnego nie będą miały mocy prawnej (oświadczenie złożone pod wpływem wprowadzenia strony w błąd). W chwili obecnej czekamy na stanowisko Komisji Europejskiej - Niemcy dostali 30 dni na wyjaśnienie bądź wycofanie przepisów. Na chwilę obecną zalecamy wstrzemięźliwość jeśli chodzi o zmianę warunków zatrudnienia kierowców.