Zmiany w zakresie dokumentowania dni wolnych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:05

W dniu 2 marca 2015 roku wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Przede wszystkim zgodnie z art. 34 rozporządzenia Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Jednak kierowca ma obowiązek każdorazowo rejestrować okresy aktywności spędzone poza pojazdem poprzez rejestrację ręczną (tachograf analogowy) lub wpis manualny (tachograf cyfrowy). Reasumując od dnia 2 marca 2015 roku przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania kierowcy zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Organy kontroli będą niestety z większą restrykcyjnością podchodziły do przypadków braku udokumentowania okresów aktywności przy użyciu wpisów ręcznych.