Legalność ważenia - wniosek o interpretację Drukuj
wtorek, 20 października 2015 00:00

Ponieważ GITD z niebywałym uporem oraz ciągłą niezachwianą wiarą we własną bezgraniczną nieomylność nadal wydaje setki decyzji na podstawie błędnie wykonanych pomiarów nacisków osi oraz masy całkowitej, SPFT dążąc do całkowitego wykluczenia możliwości dokonywania pomiarów nacisków osi i mas całkowitych przy użyciu powyższych wag złożyło do DKD-GeschäftsstellePhysikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (niemiecki urząd metrologiczny który dokonał zatwierdzenia (homologacji) wagi SAW10C/II) wniosek o jednoznaczne potwierdzenie, czy wagi używane przez ITD do wyznaczania mas i nacisków były homologowane w zakresie pomiarów polegających na sumowaniu poszczególnych nacisków kół do celów wyznaczenia rzeczywistej masy pojazdu lub zespołu pojazdów. Poniżej skan wniosku wysłanego do DKD-GeschäftsstellePhysikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) - w przypadku otrzymania odpowiedzi, zamieścimy ją niezwłocznie na stronach SPFT.

 

SPFT.10.08.2015.SP_SAW10C Braunschweig.pdf