Nowe kary w Wielkiej Brytanii Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 września 2017 14:16

Zmiany zatwierdzone przez brytyjski parlament uprawniają DVSA  (Driver and Vehicle Agency) do nałożenia kary za pięć wykroczeń popełnionych przez kierowcę w ciągu okresu podlegającego kontroli (tj w dniu kontroli oraz w 28 dniach poprzedzających). Maksymalna kara pieniężna została ograniczona do 1500 funtów, czyli pięć razy po 300 funtów za każde naruszenie. W przypadku większej ilości naruszeń sprawa będzie rozpatrywana w drodze postępowania sądowego.
W przypadku, gdy grzywna zostanie nałożona na kierowcę zagranicznego,  kara będzie musiała być opłacona w momencie kontroli. W razie braku możliwości uiszczenia zapłaty, pojazd przewoźnika będzie unieruchamiany do czasu jej zapłacenia. 
Ponadto należy zauważyć, że DVSA rozpocznie nakładanie kar (300 GPB) za korzystanie przez kierowców z tygodniowych odpoczynków regularnych w kabinie pojazdów. Szczegóły zawarte są na stronie internetowej: https://www.gov.uk/government/news/drivers-hours-changes-to-fines-for-commercial-drivers

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 14:18