Uszkodzona karta kierowcy - co dalej ? Drukuj
piątek, 08 marca 2013 22:20

2. na końcu trasy drukuje on informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, dyspozycyjności i odpoczynku od chwili sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy), wraz z jego podpisem. Zatem generalna zasada: przy uszkodzonej karcie kierowca powinien mieć zawsze za każdy dzień dwa wydruki. Jeśli  karta jest zniszczona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do PWPW listem poleconym. Jeżeli karta została kierowcy skradziona, kierowca ma obowiązek zgłosić kradzież karty do organów policji w tym kraju, w którym dokonano kradzieży. Jeżeli kierowca, któremu ukradziono kartę nie ma przy sobie potwierdzenia zgłoszenia tego faktu na policję, kierowca nie może kontynuować przewozu drogowego - w innym przypadku naraża się na karę pieniężną za jazdę bez karty, ponieważ nie jest spełniony formalny warunek zgłoszenia określony w rozporządzeniu. Kierowca przy zachowaniu powyższych warunków może kontynuować jazdę bez karty w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub w okresie dłuższym, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do jego bazy, pod warunkiem, że może on udowodnić obiektywny brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu. Zatem jazda bez karty jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy kierowca jest w stanie przedstawić do kontroli jeden z trzech dokumentów:

  1. zgłoszenie na policję lub organ równorzędny faktu kradzieży dokumentów, lub
  2. zgłoszenie do PWPW faktu zgubienia karty i posiadanie przy sobie kopii nowo złożonego wniosku wraz z potwierdzeniem nadania o wydanie duplikatu, lub
  3. posiadanie przy sobie uszkodzonej karty kierowcy, a po jej odesłaniu, kopii wniosku wraz z potwierdzeniem nadania o wydanie nowej karty.

Ponieważ w sytuacji (2) i (3) kierowca dysponuje dokumentem wyłącznie w języku polskim, poleca się wyposażanie kierowcy w odpowiednie zaświadczenie (forma dowolna) od pracodawcy w języku angielskim i niemieckim, opisujące w kilku zdaniach powyższą sytuację. Ponadto należy zauważyć, iż okres jazdy bez karty dłuższy niż 15 dni możliwy jest wyłącznie w celu powrotu do bazy przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, kierowca w ciągu 15 dni może kontynuować swoje standardowe zadania przewozowe, zaś po 15 dniu ma prawo wyłącznie zjechać do bazy. Podczas zjazdu do bazy może w drodze powrotnej poruszać się z ładunkiem.

Jednocześnie warto podkreślić, iż jazda bez karty bez zachowania powyższych zasad jest sankcjonowana karą pieniężną:

  1. Zarządzający transportem (przełożony kierowcy) - 2000 zł
  2. Kierowca realizujący przewóz drogowy - 2000 zł
  3. Przedsiębiorstwo - 5000 zł

A ponadto:

  1. W przypadku jazdy bez karty ponad 15 dni - 1000 zł
  2. Brak każdego wymaganego w związku z uszkodzeniem karty wydruku - 100 zł

Najważniejsze - powyższy przepis nie uprawnia kierowcy do poruszania się bez karty w wyniku jej upływu terminu ważności. Zasadniczo kierowca powinien zapewnić sobie nową kartę odpowiednio wcześniej - w taki sposób, aby można było bezproblemowo przejść z jednej karty na kolejną, nawet w trakcie danej podróży służbowej. Co istotne, kierowca po powrocie do bazy, przed odesłaniem starej karty do PWPW, ma obowiązek przekazać ją przewoźnikowi w celu ostatniego sczytania i zarchiwizowania danych na niej zawartych.