LIMOSA - Belgia rejestruje kierowców Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 grudnia 2015 10:16

Deklaracja LIMOSA powinna zawierać co najmniej następujące informacje :

  • dane pracowników lub innych osób realizujących pracę w imieniu zgłaszającego,

  • datę rozpoczęcia i zakończenia okresu oddelegowania,

  • rodzaj (charakter) prac wykonywanych w czasie oddelegowania,

  • wskazanie branży, której dotyczy oddelegowanie,

  • miejsce faktycznego wykonywania prac lub/i świadczenia usług.

Brak zgłoszenia w systemie LIMOSA może w konsekwencji doprowadzić do otrzymania kary pieniężnej (do kwoty 18000 Euro). Więcej na temat procedur rejestracji stronie www.limosa.be. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania obowiązku zgłoszeniowego opisane są na stronie (tutaj). Po zarejestrowaniu podmiot zgłaszający otrzyma certyfikat L1 (dla każdej zgłoszonej osoby). W przypadku realizowania przewozu kabotażowego, certyfikat L1 należy przekazać na każde żądanie klienta z Belgii. Jeżeli oddelegowany pracownik nie jest w stanie wylegitymować się tym dokumentem, klient z Belgii ma obowiązek ustawowy poinformować organy kontrolne o tym fakcie.

Poprawiony: poniedziałek, 07 grudnia 2015 10:21