Zmiany Loi Macron od 1 stycznia - WAŻNE! Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 grudnia 2016 23:11

W dniu 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie francuskie rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 roku (JORF n°0300, texte n°5) w sprawie zgłaszania pracowników delegowanych. Zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia zostają wprowadzone nowe wzory formularzy zgłoszeniowych możliwych do wygenerowania wyłącznie za pośrednictwem portalu SIPSI. System SIPSI to w skrócie elektroniczna skrzynka podawcza służąca do uproszczonego zgłaszania pracowników delegowanych oraz drukowania odpowiednich formularzy. Jednocześnie uchylono rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie poprzednich wzorów zaświadczeń o delegowaniu. Jak wynika z informacji zawartych na stronie francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej (http://www.developpement-durable.gouv.fr) wszystkie świadectwa wystawione przed datą 1 stycznia 2017 roku i ważne w tym dniu (na podstawie poprzednich przepisów) zachowują w dalszym ciągu ważność do końca ich terminu bądź do zmiany warunków delegowania (zmiany danych zawartych w formularzu delegowania). Dla bezpieczeństwa prawnego, oraz z uwagi na nieobliczalność francuskich organów kontroli, poleca się niezwłoczne dokonanie rejestracji na stronie https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ i zgłoszenie wszystkich delegowanych po 1 stycznia 2017 kierowców do Francji za pośrednictwem tej platformy. Przypomina się, że pomimo zgłoszenia elektronicznego kierowca nadal ma obowiązek posiadać przy sobie zaświadczenie o delegowaniu, wydrukowane bezpośrednio z platformy SIPSI (wg nowego wzoru).

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2016 23:17