Inerpretacja ZUS w sprawie ryczałtów - SPFT miało rację Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 11:53

 

Ostatecznie okazało się, że ZUS podchodzi do tematu z zadziwiającym (niespotykanym) spokojem i pragmatyzmem. Wg interpretacji zawartej poniżej (w linku) ZUS nie widzi problemu jeśli chodzi o prawo zaliczania diet i ryczałtów do kwot niepodlegających oZUSowaniu w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  W ocenie ZUS dopóki kwoty wypłaconych diet i ryczałtów będą mieściły się w granicach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 (5) par. 2 Kodeksu pracy, dopóty przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do uwzględniania tych kwot w wyliczeniach należnych składek ZUS.

Reasumując w ocenie ZUS pomimo wyroku TK przedsiębiorca nadal ma prawo do wypłaty ryczałtów noclegowych i w dalszym ciągu nie musi uwzględniać tych kwot w składkach ZUS.

INTERPRETACJA ZUS NR WPI/200000/43/12/2017

Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 12:07