Odpowiedź RPO na naszą interwencję Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W dniu 28 maja, po przeszło trzy miesięcznym okresie oczekiwania do Stowarzyszenia wpłynęła odpowiedź na interwencję u Rzecznika Spraw Obywatelskich. Nasza interwencja dotyczyła zbyt szerokiego zakresu danych osobowych, jakie należy podać w celu wskazania sprawcy wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie zgłoszenia problemu wystosował pismo do ministra Sławomira Nowaka, który odpowiada bezpośrednio za całą sytuację. Jednocześnie w odpowiedzi zaznaczono nam, że wiele środowisk zwracało ministerstwu uwagę na niezgodne z prawem działanie organów kontrolnych.  Tym samym wszystkim zainteresowanym sprawą pozostało dalsze oczekiwanie na decyzję ministra.

Szczegóły sprawy dostępne są w zakładce nasze interwencje.